GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 11  Toán  Đại Số  [151 bài]
 Đại Số     Hình Học   
Chuyên mục con Đại Số151 bài trong 16 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Trong một hộp kín có 8 quả cầu đỏ và 10 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên ra 6 quả cầu. Số phần tử của biến cố B: "lấy được 3 quả cầu đỏ và 3 quả cầu xanh" là:
A.
B.
C.
D.
  Xem: 885.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong một hộp có 20 viên bi, với 12 viên bi đỏ và 8 viên bi vàng, lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất P để lấy được 4 viên bi cùng màu.
A.
B.
C.
D.
  Xem: 833.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một tổ gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Tính xác suất P để chọn 4 người ngẫu nhiên thì ta được nhóm có đúng 1 học sinh nữ.
A.
B.
C.
D.
  Xem: 770.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Có bốn tấm bìa đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm. Gọi B là biến cố các số trên ba tấm bìa là ba số tự nhiên liên tiếp. Tính P(B).
A.
B.
C.
D.
  Xem: 774.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho bất phương trình trong đó hai tham số m, n lấy ngẫu nhiên với . Xác suất để lấy ngẫu nhiên một cặp m, n ta được bất phương trình vô nghiệm là:
A. 29%
B. 31%
C. 25%
D. 30%
  Xem: 790.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Gieo ba đồng xu cân đối một cách độc lập. Tính xác suất P để có đúng một đồng xu sấp.
A.
B.
C.
D.
  Xem: 806.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hãy mô tả không gian mẫu khi tung ba đồng xu với kí hiệu S là mặt sấp và N là mặt ngửa.
A.
B.
C.
D.
  Xem: 792.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?
a. 207900 cách
b. 207009 cách
c. 270900 cách
d. 270090 cách
  Xem: 841.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một nhóm thanh niên có 9 nam và 3 nữ. Xác suất để khi chọn ngẫu nhiên 4 người thì có đúng 1 nữ là:

A.

B.

C.

D.
  Xem: 854.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số, trong đó số 1 có mặt đúng 3 lần và các số khác đúng 1 lần?
A. 680 số
B. 720 số
C. 760 số
D. 810 số
  Xem: 876.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  16      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG