GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  CSS  [5 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con CSS5 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
In CSS, A:link defines the style for ? A.active links B.visited links C.Virtuallinks D.normal unvisited links... CSS can be added to a page on how many levels ? A. 2 - Head and External file B. 4 - Tag, Head, External file and Meta tag C. 3 - Tag, Head and External file D. None... Which of the following is NOT an advantage of CSS defined for the entire site ? A.Prettier colors B.Flexibility to change styles for entire site C.Faster loading pages D.None....
  Xem: 1783.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
CSS can be defined for entire sites by simply writing the CSS definitions where ? A.Plain Text document B.Head section of each page C.Body section of each page D.none... Netscape and Internet Explorer supports CSS in which way ? A.Exact same, since CSS is a cross browser standard by W3C B.Very different on older browsers, closer to the same on newer C.Completely different, nothing is cross browser safe. D.none.... . In CSS, you have the following options for changing text color ? A.Common name and Hexcolor only B.Common name, RBG value, Hexcolor C.RBG value, Hexcolor D.Hexcolor only.....
  Xem: 2464.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau: a.The top border = 10 pixels b.The bottom border = 5 pixels c.The left border = 20 pixels d.The right border = 1pixel? a.border-width:5px 20px 10px 1px b.border-width:10px 5px 20px 1px c.border-width:10px 1px 5px 20px d.border-width:10px 20px 5px 1px... Tag nào tạo ra 1 checkbox? a.<check> b.<input type="check"> c.<checkbox> d.<input type="checkbox">... Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số a.<ul> b.<list> c.<ol> d.<dl>...
  Xem: 1796.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ? a. font-style b. font-size c. text-style d. text-size Thuộc tính nào làm chữ trong tag p trở thành chữ đậm? a. {text-size:bold} b. <p style="font-size:bold"> c. <p style="text-size:bold"> d. p {font-weight:bold} Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới? a. a {decoration:no underline} b. a {text-decoration:no underline} c. a {underline:none} d. a {text-decoration:none}....
  Xem: 1736.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
CSS là viết tắt của? a. Creative Style Sheets b. Computer Style Sheets c. Cascading Style Sheets d. Colorful Style Sheets Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dạng nào sau đây? Đặt dạng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file xHTML? a. In the section b. In the section c. At the top of the document d. At the end of the document.... Dạng nào dùng để thay đổi màu nền? A- color: B- bgcolor: C- background-color: D- Tất cả các câu trên đều sai.....
  Xem: 2409.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG