GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Toán  Đại số  [78 bài]
 Đại số     Hình học   
Chuyên mục con Đại số78 bài trong 8 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Tìm mốt (số yếu vị) của mẫu số liệu: 3, 5, 0, 5, 2, 7, 3, 3, 5, 7.
a. 3
b. 5
c. 3 và 5
d. 4
  Xem: 1135.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong một mẫu số liệu, giá trị xuất hiện nhiều nhất gọi là:
a. Độ lệch chuẩn.
b. Số trung vị.
c. Mốt (số yếu vị).
d. Số trung bình cộng.
  Xem: 1185.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tính phương sai của mẫu số liệu {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.
a. 7,66
b. 6
c. 6,67
d. 6,7
  Xem: 1146.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Số trung vị của mẫu số liệu: 10, 10, 11, 6, 7, 9, 12, 16, 14 là:
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
  Xem: 1133.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Xét các mệnh đề sau:
I. Mốt là số liệu lớn nhất của mẫu số liệu.
II. Số trung vị cho biết vị trí của các số liệu đối với trung tâm của mẫu số liệu.
III. Nếu phương sai và độ lệch chuẩn nhỏ thì các số liệu quy tụ gần số trung vị.
IV. Nếu phương sai và độ lệch chuẩn lớn thì các số liệu phân tán quá nhiều đối với số trung bình cộng.
Nhận xét nào sai?
a. Chỉ I
b. I và III
c. II và III
d. I và IV
  Xem: 1158.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Xét các câu sau:
I. Mốt (số yếu vị) là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
II. Mỗi số liệu có một mốt duy nhất.
III. Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần suất.
IV. Mốt rất có lợi trong sự hướng dẫn thực dụng.
Câu nào đúng?
a. I và II.
b. I và III.
c. I, III và IV.
d. I, II và III.
  Xem: 1341.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thống ke là khoa học về các phương pháp thu nhập, tổ chức, trình bày, nghiên cứu, phân tích, suy luận, giải thích và xử lí các số liệu của các sự kiện kinh tế, thương mại, kỹ thuật, giáo dục, dân số ..... dưới hình thức tập hợp cùng tính.
  Xem: 1232.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho A là tập hợp các tứ giác lồi, B là tập hợp các hình thang, C là tập hợp các hình bình hành, D là tập hợp các hình chữ nhật, E là tập hợp các hình thoi và D là tập hợp các hình vuông. Ta có:
I. E ⊂ D ⊂ C ⊂ B ⊂ A.
II. F ⊂ E ⊂ D ⊂ B ⊂ A.
III. F ⊂ D ⊂ C ⊂ B ⊂ A.
Câu nào sai?
a. Chỉ I và II.
b. Chỉ I và III.
c. Chỉ II và III.
d. Cả I, II và III.
  Xem: 1312.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số y = f(x) = x2 - 4x + 5 có đồ thị (C). Tịnh tiến (C) sang phải 1 đơn vị ta được (C2): y = h(x). Xác định h(x).
a. h(x) = x2 - 6x + 10
b. h(x) = x2 - 6x
c. h(x) = x2 - 6x - 10
d. h(x) = x2 - 6x + 4
  Xem: 1202.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho hàm số y = f(x) = (m2 - 9)x + 2m - 3, ∀m ∈ R. Định m để hàm số nghịch biến trên R.
a. m < -3
b. m > 3
c. -3 < m < 3
d. m < -3 hoặc m > 3
  Xem: 1370.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  8      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG