GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 11  Vật Lý  Dòng Điện Không Đổi  [76 bài]
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   
Chuyên mục con Dòng Điện Không Đổi76 bài trong 8 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Suất phản điện của máy thu được tính bằng a điện năng chuyển hoá thành năng lượng khác nhiệt khi có dòng điện có cường độ 1A dịch chuyển qua máy thu b điện năng toàn phần cung cấp cho máy thu khi có điện lượng 1C dịch chuyển qua máy thu c điện năng chuyển hoá thành năng lượng khác nhiệt khi có điện lượng 1C dịch chuyển qua máy thu d điện năng toàn phần cung cấp cho máy thu khi có dòng điện có cường độ 1A dịch chuyển qua máy thu Một Acquy có ; khi hoạt động Acquy đạt hiệu suất 80%. Cường độ dòng điện chạy qua Acquy bằng a 3,6A b 4,8A c 2,4A d 1,2A.... Một Acquy có cung cấp điện cho mạch ngoài; khi hoạt động Acquy đạt hiệu suất 80%.....
  Xem: 1065.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hai dây dẫn đồng hình trụ có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ. Dây A dài gấp đôi dây B. Điện trở của chúng liên hệ nhau qua hệ thức RA = RB/4 RA = 4RB RA = RB RA = RB/2 Suất điện động của nguồn được tính bằng a công của lực điện làm dịch chuyển điện lượng 1(C) qua nguồn b công của lực lạ làm dịch chuyển điện lượng 1(C) qua nguồn c công của lực điện làm dịch chuyển điện lượng 1(C) qua mạch ngoài d công của lực lạ làm dịch chuyển điện lượng 1(C) qua mạch ngoài....
  Xem: 1180.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Theo định luật Joule-Lentz nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn: a tỉ lệ với bình phương điện trở của dây dẫn b tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn c tỉ lệ với cường độ dòng điện d tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện.... Cho mạch điện như hình vẽ: Trong đó: . Số chỉ của Vôn kế là: a 0 b 6(V) c 12(V) d 3(V) Cho mạch điện như hình vẽ: Trong đó: . Khi (K) ở tiếp điểm (1) Vôn kế chỉ 3(V)....
  Xem: 989.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hiệu điện thế điện hóa xuất hiện khi: a Hai điện môi tiếp xúc nhau b Kim loại tiếp xúc với dung dịch điện phân c Hai kim loại tiếp xúc nhau d Kim loại tiếp xúc với một điện môi Hiệu điện thế điện hóa phụ thuộc vào: a Diện tích bề mặt của điện cực và nồng độ của dung dịch điện phân b Thành phần hóa học của dung dịch điện phân c Bản chất kim loại, bản chất và nồng độ dung dịch điện phân d Khối lượng của điện cực và nồng độ dung dịch điện phân Pin Vôn-ta có cấu tạo gồm: a Hai cực đồng nhúng trong dung dịch loãng b Một cực kẽm và một cực đồng nhúng trong dung dịch muối c Hai cực kẽm trong dung dịch loãng...
  Xem: 1021.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đặt giữa hai đầu điện trở R1 và R2 ghép nối tiếp hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua doạn mạch bằng I. Nếu ghép song song R1 và R2 rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch cũng hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch bằng 3 Đặt giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1=R và R2=2R ghép song song thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là I. Gọi I1 là cường độ dòng điện qua R1. Chọn hệ thức đúng: a I=2I1 b I=I1/3 c I=2I1/3 d I=1,5I1 Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện là: a Suất điện động b Cường độ dòng điện.....
  Xem: 977.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cường độ dòng điện qua bóng đèn hình của một tivi thường dùng có cường độ . Số electron đập vào màn hình tivi trong mỗi giây là: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=R và R2=2R ghép nối tiếp nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 bằng 6V, hiệu diện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng bao nhiêu? a 12V b 6V c 9V d 18V.... Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=R và R2=2R ghép song song. Cường độ dòng điện qua điện trở R2 bằng 1,2A. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch bằng bao nhiêu? a 1,2A b 1,8A c 3,6A.....
  Xem: 1243.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một vật dẫn tuân theo định luật Ohm thì a điện trở của vật dẫn tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua vật dẫn b cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với điện trở vật dẫn c điện trở của vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn d cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn Đặt giữa hai đầu vật dẫn có điện trở hiệu điện thế 12(V). Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong 1 giây a 2,4(C) b 1,2(C) c 0,4(C) d 60(C).... Khi đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế, trong vật dẫn có dòng điện. Sự chuyển động của các hạt tải điện là dưới tác dụng của: a lực lạ b lực điện c lực tương tác Culông giữa các hạt tải điện....
  Xem: 1147.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đối với dòng điện không đổi, điều nào sau đây KHÔNG đúng? a Dùng rộng rãi trong sinh hoạt b Có chiều và cường độ không đổi c Được dùng trong công nghệ mạ điện d Không đi qua tụ điện.... Chọn câu đúng nhất: Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của a các hạt mang điện b các ion âm c các electron tự do d các ion dương.... Tác dụng cơ bản của dòng điện là a tác dụng sinh lí b tác dụng nhiệt c tác dụng hoá học d tác dụng từ..... Chọn phát biểu SAI: Đặt giữa hai đầu vật dẫn kim loại một hiệu điện thế, dòng điện chạy qua vật dẫn có chiều a cùng chiều của điện trường ngoài đặt vào vật dẫn b ngược chiều chuyển động của các electron tự do trong vật dẫn.....
  Xem: 1021.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một nguồn điện có điện trở trong 1 Ω và suất điện động là 8V. Mắc nối tiếp điện trở 14 Ω vào hai cực của nguồn thành mạch kín. Công suất mạch ngoài khi đó bằng: A. 3,5W B. 4W C. 7W D. 3,98W Một pin lần một mắc với R1 bằng 4Ω, lần hai mắc vào R2 = 9Ω; sau cùng một thời gian; nhiệt tỏa ra trên R1, R2 như nhau. Tìm điện trở trong của pin ( coi E, r là suất điện động và điện trở trong của pin không đổi) A. 2Ω B. 4Ω C. 6Ω D. 3Ω Một bóng đèn sợi đốt loại 12V - 6W được mắc vào hai cực nguồn điện 12V.....
  Xem: 1152.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một nguồn điện có điện trở trong 1Ω được mắc với mạch ngoài điện trở 15. Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện là 7,5V; hãy tìm công suất của nguồn điện? A. 17,3W B. 4W C. 4,4W D. 18W Một acquy, nếu phát điện với cường độ dòng điện phát là 15 A thì công suất điện ở mạch ngoài là 136 W còn nếu phát điện với cường độ dòng điện phát là 6 A thì công suất điện ở mạch ngoài là 64,8 W. Suất điện động và điện trở trong của acquy A. 90 V ; 2 Ω. B. 12 V ; 0,2 Ω. C. 100 V ; 0,2 Ω. D. 12 V ; 1Ω. Một điện trở R = 4Ω mác vào nguồn điện có E = 1,5V.....
  Xem: 1057.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  8      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG