GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 11  Vật Lý  Khúc Xạ Ánh Sáng  [14 bài]
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   
Chuyên mục con Khúc Xạ Ánh Sáng14 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = 60, chiết suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là : A. 60. ; B. .....30. ; C. 40. ; D. 80. Công thức xác định góc lệch D của tia sáng qua lăng kính là : A. D = i1 + i2 – A. B. D = i1 – i2 + A C. D = i1 – i2 – A D. i1 + i2 + A. V ới i1 , i2 , A lần lượt là góc tới, góc ló và góc chiết quang của lăng kính.....
  Xem: 2131.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ đối với môi trường tới : A. luôn lớn hơn 1. B. luôn nhỏ hơn 1. C. luôn bằng 1. D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1. Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì : A. Chỉ có hiện tượng khúc xạ B. Chỉ có hiện tượng phản xạ. C. đồng thời có hiện tượng phản xạ và khúc xạ. D. không có hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Với tia sáng đơn sắc, chiết suất của nước là n1, của thuỷ tinh là n2.....
  Xem: 1380.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Khúc Xạ Ánh Sáng sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như điểm sáng thật S nằm tại trục chính của một thấu kính, tính toán khoảng cách từ ảnh S’ đến quang tâm thấu kính.....
  Xem: 1408.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Khúc Xạ Ánh Sáng sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như ta thu được ảnh thật, ngược chiều và cùng kích thước như vật khi nào, tính toán khoảng cách từ ảnh đến thấu kính thấu kính hội tụ....
  Xem: 1310.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Khúc Xạ Ánh Sáng sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như tính toán tiêu cự f của thấu kính khi đặt trong nước, phát biểu về thấu kính hội tụ, phát biểu về các vị trí của thấu kính để có ảnh rõ nét của AB trên màn ảnh....
  Xem: 1450.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Khúc Xạ Ánh Sáng sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như tính toán bán kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ đèn S lọt ra ngoài không khí, hiện tượng phản xạ toàn phần khi thoả mãn điều kiện nào....
  Xem: 2082.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Khúc Xạ Ánh Sáng sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như chiết suất tương đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh, góc tới trong trường hợp này được xác định bởi công thức.....
  Xem: 2473.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Khúc Xạ Ánh Sáng sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như tính toán tiêu cự f của gương cầu, kích thước ảnh của Mặt Trăng, tính chất ảnh thu được từ gương cầu lõm....
  Xem: 1173.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Khúc Xạ Ánh Sáng sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như tính toán hoảng cách từ vật đến gương mặt lõm, tiêu cự f của gương cầu, phát biểu đúng về ảnh qua gương cầu....
  Xem: 1220.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Khúc Xạ Ánh Sáng sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như định nghĩa về góc tới, tính toán góc hợp thành tia tới đầu tiên tại một gương và tia phản xạ lần thứ hai tại gương kia là bao nhiêu độ.....
  Xem: 1326.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG