GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Vật Lý  Động Lực Học Chất Điểm  [116 bài]
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   
Chuyên mục con Động Lực Học Chất Điểm116 bài trong 12 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Chọn câu trả lời đúng. Vectơ vận tốc của chuyển động tròn đều: a. Có độ lớn được tính bỡi công thức: v = vo + at. b. Có độ lớn là một hằng số. c. Có phương vuông góc với đường tròn quĩ đạo. d. Cả a, b, c đều sai Chọn câu đúng nhất. Trong chuyển động tròn đều: a. Vectơ vận tốc luôn luôn không đổi b. Vectơ vận tốc không đổi về hướng. c. Vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và có phương tiếp tuyến với quĩ đạo. d. Vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và hướng vào tâm quĩ đạo.
  Xem: 1120.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một người ngồi trên xe đạp. Lực làm cho bánh xe xẹp xuống là: A.trọng lực của người. B.tổng trọng lực của người và xe. C.lực đàn hồi của xe tác dụng vào mặt đất. D.lực đàn hồi của mặt đất tác dụng vào xe. Đặt một vật lên mặt phẳng nghiêng 45o so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng bé hơn 1. A.Vật trượt xuống đều. B.Vật trượt xuống nhanh dần đều. C.Vật đứng yên. D.Cả A ; B ; C đều có thể xảy ra.
  Xem: 849.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng đều là : A. Một đường thẳng B. Một đường thẳng xiên góc C. Một đường thẳng song song trục hoành ot D. Một đường thẳng song song trục tung ov Đồ thị toạ độ thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều là : A. Một đường thẳng xiên góc B. Một đường Parabol C. Một phần của đường Parabol D. Không xác định được
  Xem: 891.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, hệ số góc của đường biểu diễn vận tốc theo thời gian bằng…………. A vận tốc của chuyển động. B gia tốc của chuyển động. C hằng số. D vận tốc tức thời. Nói về gia tốc chuyển động nhận định nào sau đây không đúng. A Biểu thức gia tốc B Chuyển động thẳng đều có C Chuyển động thẳng biến đổi đều có không đổi. D Chuyển động nhanh dần đều a > 0, chuyển động chậm dần đều a<0.
  Xem: 933.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong một chuyển động tròn đều vectơ gia tốc . A. Không đổi . B. Có độ lớn không thay đổi vì vận tốc luôn thay đổi . C. Có phương vuông góc với véc tơ vận tốc và có độ lớn không đổi. D. Có phương vuông góc với vận tốc góc và có độ lớn tỉ lệ với bình phương vận tốc góc . Theo định luật III Niutơn : Nếu chỉ có hai vật đang đứng yên vật A và vật B tương tác lẫn nhau thì . A. Hai vật sẽ đứng yên vì hai lực này trực đối nhau . B. Hai vật chuyển động cùng chiều . C. Hai vật chuyển động ngược chiều . D. Hai vật luôn chuyển động thẳng đều.
  Xem: 822.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trường hợp nào sau đây lực quán tính li tâm xuất hiện trên người không đáng kể ? A. Người đứng trên thuyền đang đậu trong bến . B. Người đang điều khiển tàu vụ trụ bay quanh Trái đất . C. Tài xế đang điều khiển xe đi qua đường vòng gấp . D. Người ngồi trên tàu lượn siêu tốc . Nhấn nút RESET trong máy đo thời gian hiện số để A. đo hệ số ma sát . B. đọc khoảng thời gian vật trượt . C. xác định gia tốc vật trượt . D. số chỉ của đồng hồ về giá trị 0 .
  Xem: 896.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Lực và phản lực của định luật II Niutơn là 2 lực….Vì chúng tác dụng vào 2 vật khác nhau. chọn cụm từ đúng cho chỗ….. a) trực đối b) cùng loại c) cân bằng d) không cân bằng Có một loại cực ma sát nó là nguyên nhân cản trở chuyển động và cũng là nguyên nhân gây ra chuyển động đó là lực. a) Ma sát trượt b) Masát lăn c) Ma sát nghỉ d) Ko. có ma sát nào gây ra chuyển dộng. Cùng một lúc và cùng 1 vị trí có 2 vật nặng bắt đầu chuyển động vật một ném ra hướng ngang với vận tốc Vo. Vật 2 thả ra không vận tốc đầu. Nhận định nào sau đây đúng. a) 2 vật đến đất cùng 1 lúc b) Vật 2 đến trước vật 1 c) Vật 1 đến trước vật 2 d) Không có giá trị Vo nên không xác định.
  Xem: 918.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biểu thức nào sau đây là đúng với biểu thức gia tốc hướng tâm . A. B. C. D. Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều. A. B. C. D.
  Xem: 860.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Định luật I Newton cho ta nhận biết a. sự cân bằng của mọi vật. b. quán tính của mọi vật. c. trọng lượng của vật. d. sự triệt tiêu lẫn nhau của các lực trực đối. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác thì nó sẽ a. biến dạng mà không thay đổi vận tốc. b. chuyển động thẳng đều mãi mãi. c. chuyển động thẳng nhanh dần đều. d. bị biến dạng và thay đổi vận tốc cả về hướng lẫn độ lớn.
  Xem: 927.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Lực ma sát trượt phụ thuộc vào A. độ lớn của áp lực. B. diện tích của mặt tiếp xúc. C. tốc độ của vật. D. tất cả các yếu tố trên. Một người kéo một vật chuyển động đều trên mặt sàn nằm ngang, quan hệ giữa lực kéo (F) và trọng lượng (P) như thế nào? A. F > P. C. F < P. B. F = P. D. Không xác định được vì không đủ dự kiện.
  Xem: 811.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  12      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG