GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Kỹ thuật số  Bipolar Junction Transistor - BJT  [22 bài]
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   
Chuyên mục con Bipolar Junction Transistor - BJT22 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Cho mạch ở hình 5.25JC, hãy tính các giá trị tại điểm làm việc tĩnh Q: VBQ1, VEQ1, VCQ1, VBQ2, VEQ2, VCQ2, và IEQ2. (giả sử Q1 = 90 và Q2 = 40) Mạch C chung dùng cặp DARLINTON VBQ1 = VCCR2/(R1 + R2) = 18*2,2/(2 + 2,2) = 9,4 V VEQ1 = VBQ1 – VBEQ1 = 9,4 – 0,7 = V VCQ1 = VCC = VBQ2 = VEQ1 = VEQ2 = VBQ2 – VBEQ2 = 8,7 – 0,7 VCQ2 = VCQ1 = IE = VEQ2/R3 = 8/25 ...... Cho mạch ở hình hãy xác định hệ số khuyếch đại dòng điện (Ai) và hệ số khuyếch đại công suất....
  Xem: 1065.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mức tín hiệu vào ở mạch hình được đặt ở mức 0. Điện áp trên collector của Q1 đo được là 12V và điện áp trên Q2 đo được là 0,2V. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ? a. transistor Q1 hở mạch; b. transistor Q2 hở mạch; c. nguồn dòng bị hỏng; d. mạch làm việc bình thường Mức tín hiệu vào ở mạch hình được đặt ở mức 0. Điện áp trên collector của Q1 và Q2 đo được là 6V. Vấn đề có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với mạch là gì ? a. transistor Q1 hở mạch; b. transistor Q2 hở mạch; c. nguồn dòng bị hỏng; d. mạch làm việc bình....
  Xem: 1205.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một nguồn dòng hằng 10mA cung cấp cho tải 1k. Nếu thay đổi điện trở tải là 2k, thì dòng chảy qua tải là bao nhiêu ? a. 1mA; b. 5mA; c. 10mA; d. 40mA. Mạch khuyếch đại vi sai. Một mạch khuyếch đại vi sai được thiết kế với nguồn dòng hằng 10mA, nguồn cung cấp 12V, và điện trở ở nhánh collector (Rc) cho cả hai BJT là 1k. Cả hai đầu vào được thiết lập là 100mV. Mức chênh lệch điện áp đo được giữa hai hai đầu ra collector của transistor là bao nhiêu ? a. 0V; b. 100mV; c. 5V; d. 7V. Một mạch khuyếch đại vi sai được thiết kế với nguồn dòng hằng 10mA, nguồn cung cấp 12V, và điện trở ở nhánh collector....
  Xem: 1078.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thông thường, tầng collector chung là tầng cuối cùng trước tải. Chức năng chính của tầng collector chung là để . . . . . . a. cho khuyếch đại điện áp; b. làm bộ đệm cho các bộ khuyếch đại điện áp khỏi điện trở tải thấp; c. cho sự đảo pha tín hiệu; d. cho đường dẫn tần số cao để cải thiện đáp ứng tần số tầng cuối cao. Một bộ khuyếch đại điện áp có ba tầng có các hệ số khuyếch đại là 32, 16, và 1. Hệ số khuyếch đại điện áp của toàn mạch là bao nhiêu ? a. 49V; b. 49; c. 512V; d. 512. Các mạch khuyếch đại base chung. Cấu hình base chung có . . . . a. trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp; b. trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng Rc....
  Xem: 1092.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hệ số khuyếch đại công suất của một mạch có thể tính được bằng phép nhân. . . . . a. beta với hệ số khuyếch đại điện áp; b. bình phương dòng tải với điện áp tải; c. hệ số khuyếch đại điện áp với hệ số khuyếch đại dòng; d. công suất vào và công suất ra. Cấu hình BJT nào cho sự khuyếch đại công suất ? a. emitter chung; b. base chung; c. collector chung; d. tất cả các ý trên..... Cặp Darlington thay cho transistor thông thường trong mạch collector chung sẽ . . . . . . . a. làm tăng trở kháng vào của mạch...
  Xem: 1656.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cấu hình collector chung có . . . . . . a. trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp; b. trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng Rc; c. trở kháng vào cao và trở kháng ra bằng Rc; d. ngoài các trường hợp trên. 4. Hệ số khuyếch đại điện áp của mạch collector chung là . . . . . a. lớn hơn 1; b. đúng bằng 1; c. hơi nhỏ hơn 1; d. bằng với β... Hệ số khuyếch đại công suất của một mạch có thể tính được bằng phép nhân. . . . . a. beta với hệ số khuyếch đại điện áp; b. bình phương dòng tải với điện áp tải; c. hệ số khuyếch đại điện áp với hệ số khuyếch đại dòng; d. công suất vào và công suất ra.....
  Xem: 1113.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong mạch khuyếch đại collector chung, cực collector . . . . . a. được nối với mức đất của nguồn DC; b. được nối với mức đất của tín hiệu; c. nối với Vcc; d. cả b và c. 2. Mạch khuyếch đại collector chung có thể sử dụng kiểu phân cực . . . . . . . . a. emitter; b. hồi tiếp điện áp collector ; c. phân áp ; d. cả a và c. Cấu hình collector chung có . . . . . . a. trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp; b. trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng Rc; c. trở kháng vào cao và trở kháng ra bằng Rc; d. ngoài các trường hợp trên....
  Xem: 1405.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nếu tần số làm việc thấp nhất là 1kHz, hãy chọn các giá trị cho C1, C2, C3, C4, và C5 trong mạch ở hình 4.29JC, C1 = 0,42 µF; C2 = 1,6 µF; C3 = 1,6 µF; C4 = 17,7 µF; C5 = 65,2 µF; tương tự như bài số 5 trong đó : C1 nối tiếp Zin1 XC1 = 380 Ω C1 = 1/( 2000Л*380 ) = 0,42 µF C2 nối tiếp Zin2 XC2 = 100 Ω C2 = 1/( 2000Л*100 ) = 1,6 µF C3 nối tiếp RL2 XC3 = 100 Ω C3 = 1/( 2000Л*100 ) = 1,6 µF C4 nối tiếp re1 XC4 = 8,2Ω C4 = 1/( 2000Л*8,98 ) = 17,7 µF C5 nối tiếp re2 XC5 = 2,2Ω C5 = 1/( 2000Л*2,4 ) = 65,2 µF....
  Xem: 1164.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mức tín hiệu lớn nhất để có thể cung cấp tại đầu vào của mạch ở hình 4.27JC, trước khi tín hiệu ra bắt đầu bị xén là bao nhiêu ? Nếu tần số làm việc thấp nhất là 100Hz, hãy chọn trị số cho C1, C2, và C3 trong mạch ở hình 4.27JC, ta có : XCmax = 1/10 giá trị điện trở nối tiếp với tụ đó, từ đó suy ra C= 1/( 2Лf XC ) Vậy C1 nối tiếp Zin XC1 = 390 Ω C1 = 1/( 200Л*390 ) = 4,08 µF C2 nối tiếp RL XC2 = 300 Ω C2 = 1/( 200Л*300 ) = 5,3 µF.... B nối đất nên VB = 0 VE = VB – VBE = 0 – 0,7 = - 0,7 V IE = (VEE – VE) / (RE + Re) = (- 12 + 0,7)/(300 + 5300) = 2mA IC ≈ IE = 2 mA...
  Xem: 1084.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tính tương tự như trên, các thông số VC,VB,VE,VCE,Zout giữ nguyên Nhưng re thay đổi re = re’ + Re = 100 + 6,45 = 106,45Ω vì RE bị nối tắt bởi tụ C Zin = r b//(βre) = 6316*100*106,45 / (6316 + 100*106,45) = 3,9 kΩ AV = rc/re = 1200 / 106.45 = 11,3 Vout = AV Vin = 11,3*20mVp-p = 226 mVp-p Mức tín hiệu lớn nhất để có thể cung cấp tại đầu vào của mạch ở hình 4.27JC, trước khi tín hiệu ra bắt đầu bị xén là bao nhiêu ? 5. Nếu tần số làm việc thấp nhất là 100Hz, hãy chọn trị số cho C1, C2, và C3 trong mạch ở hình 4.27JC.....
  Xem: 1216.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG