GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Vật Lý  Các Định Luật Bảo Toàn  [68 bài]
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   
Chuyên mục con Các Định Luật Bảo Toàn68 bài trong 7 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Treo một vật có khối lượng m = 0,2 kg vào một lò xo có độ cứng 10 N/m. Khi thả tay, vật chuyển động tới vị trí cân bằng thì công của lực đàn hồi là? A. - 0,2 J B. - 0,4 J C. - 0,6 J D. - 0,8 J Một vật có khối lượng m = 1 kg bị kéo đi trên một quãng đường ngang dài 8 m bởi một lực F = 24 N cũng có phương nằm ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt đường là µ = 0,4. Công toàn phần thực hiện lên vật là? A. 160 J B. 165 J C. 170 J D. 180 J
  Xem: 1007.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phương ngang góc 30o. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó khi hòm trượt 20m bằng? A. 2598J B. 3598J C. 4598J D. 5598J Một vật có khối lượng 0,1kg được phóng thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc 10m/s. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản. Hỏi khi vật đi được quãng đường 8m thì động năng của vật có giá trị bằng bao nhiêu? A. 3J B. 4J C. 5J D. 6J
  Xem: 984.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một quả bóng thép nặng 0,3 kg va chạm với bức tường với tốc độ 10 m/s ở góc 60o so với bề mặt của tường. Nó bị bật trở lại với cùng tốc độ và cùng góc đó. Nếu quả bóng va chạm với bức tường trong vòng 0,2 s thì lực trung bình do tường tác dụng lên quả bóng là? A. 15 N B. 16 N C. 17 N D. 18 N Một quả bóng thép nặng 0,2 kg va chạm với bức tường với tốc độ 10 m/s ở góc 30o so với bề mặt của tường. Nó bị bật trở lại với tốc độ 6 m/s ở góc 60o so với bề mặt của tường. Nếu quả bóng va chạm với bức tường trong vòng 0,5 s thì lực trung bình do tường tác dụng lên quả bóng là? A. 4,66 N B. 5,66 N C. 6,66 N D. 7,66 N
  Xem: 895.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trên một chiếc thuyền đang trôi với vận tốc 2 m/s. Một người đi theo hướng ngược với chiều chuyển động của thuyền với vận tốc 0,5 m/s đối với thuyền. Biết khối lượng của người là 80 kg. Động lượng của người trong hệ quy chiếu gắn với bờ là? A. ± 120 kgms-1 B. ± 100 kgms-1 C. ± 110 kgms-1 D. ± 140 kgms-1 Một quả cam có khối lượng 0,5 kg rơi tự do không vận tốc ban đầu xuống đất có động lượng là 10 kgms-1. Lấy g = 10 m/s2. Quả cam rơi từ độ cao? A. 10 m B. 20 m C. 30 m D. 40 m
  Xem: 856.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một vật rơi tự do từ độ cao 10 m so với mặt đất . Lấy g = 10 m/s2. Ở độ cao nào so với mặt đất thì vật có thế năng bằng động năng ? A. 5 m B. 6 m C. 7 m D. 8 m Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc dài 10 m, góc nghiêng giữa mặt dốc và mặt phẳng nằm ngang là 30o. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật ở chân dốc là? A. B. C. D.
  Xem: 897.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một hòn đá được ném xiên một góc 30o so với phương ngang với động lượng ban đầu có độ lớn bằng 2 kgm/s từ mặt đất. Tính độ biến thiên động lượng khi hòn đá rơi tới mặt đất có giá trị là (Bỏ qua sức cản) A. 1 kgm/s B. 3 kgm/s C. 4 kgm/s D. 2 kgm/s Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm với một vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc bao nhiêu? Coi va chạm giữa 2 vật là va chạm mềm. A. 1m/s B. 2m/s C. 3m/s D. 1m/s
  Xem: 1091.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công , nếu: A. Lực vuông góc với gia tốc của vật B. Lực ngược chiều với gia tốc của vật C. Lực hợp với phương của vật tốc với góc α D. Lực cúng phương với phương chuyển động của vật Chọn câu sai trong các phát biểu sau: A. Động lượng và động năng có bản chất giống nhau vì chũng đều phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật B. Động năng là một dạng năng lượng cơ học có quan hệ chặt chẽ với công C. Khi ngoại lực tác dụng lên vật và sinh công thì động năng của vật tăng D. Định lý động năng đúng trong mọi trường hợp lực tác dụng bất kỳ và đường đi bất kỳ
  Xem: 947.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hai vật có khối lượng m và 2m chuyển động trên một mặt phẳng với vận tốc có độ lớn lần lượt là V và theo 2 hướng vuông góc nhau. Tổng động lượng của hệ 2 vật có độ lớn là: A/ mV B/ 2mV C/ D/ Công suất là đại lượng xác định A/ Khả năng thực hiện công của vật. B/ Công thực hiện trong một thời gian nhất định. C/ Công thực hiện trong một đơn vị thời gian. D/ Công thực hiện trong quãng đường 1m.
  Xem: 867.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi con lắc đơn về đến vị trí cân bằng A. Động năng đạt giá trị cực đại. B. Thế năng đạt giá trị cực đại. C. Cơ năng bằng không. D. Thế năng bằng động năng. Khi con lắc đơn đến vị trí cao nhất A. Cơ năng bằng không. B. Thế năng đạt giá trị cực đại. C. Động năng đạt giá trị cực đại. D. Thế năng bằng động năng. Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi A. Động năng của vật không đổi. B. Thế năng của vật không đổi. C. Tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi. D. Tổng đôïng năng và thế năng của vật luôn thay đổi.
  Xem: 772.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn câu sai: A- Một vật cân bằng không bền là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng thì trọng lực tác dụng lên nó kéo nó ra xa vị trí đó. B- Một vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng không bền thì không tự trở về vị trí đó được. C- Cân bằng không bềncó trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các điểm lân cận. D-Nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn thăng bằng trên dây là cân bằng không bền. Chọn câu đúng: A- Một vật cân bằng bền là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng thì trọng lực tác dụng lên nó kéo nó về vị trí đó. B- Cân bằng bền có trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các điểm lân cận. C- Cái bút chì được cắm ngập vào con dao nhíp là cân bằng bền. D- Cả A, B, C đều đúng.
  Xem: 885.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  7      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG