GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 6  Toán  Số Nguyên  [22 bài]
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   
Chuyên mục con Số Nguyên22 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 46cm. Nếu người ta cắt bớt chiều dài 3cm thì miếng bìa sẽ trở thành hình vuông. Gọi a là độ dài cạnh của hình vuông. Biểu thức nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa a và chu vi hình chữ nhật ban đầu?
A. 46 – 5 = a
B. 46 : 2 – a = 5
C. (3 + a) = 5
D. (3 + a) + a = 46 : 2
  Xem: 912.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Từ năm 1990 đến năm 2000, dân số ở Cresco, thuộc thành phố Lowa tăng lên 236 người. Dân số năm 2000 ở Cresco là 3905 người. Gọi c là dân số ở Cresco năm 1990. Dùng biểu thức nào sau đây thể hiện bài toán?
A. c = 236
B. c = 3905 + 236
C. c + 236 = 3905
D. c – 3905 = 236
  Xem: 768.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho 3 số nguyên a, b, c. Biết a + c = 6, b bằng trung bình cộng của a và c. Tổng của a + b + c là:
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
  Xem: 798.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. Số nguyên a lớn hơn số đối của nó a đơn vị
B. Số nguyên nào trừ cho 0 cũng bằng chính số đó
C. Hiệu của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
D. Hiệu hai số nguyên dương là một số nguyên dương
  Xem: 765.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 là:
A. 0
B. -45
C. 55
D. 110
  Xem: 878.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ba người A ,B, C chơi trò chơi tính điểm và tổng số điểm 3 người luôn bằng 0. Biết trung bình cộng số điểm của A và B là 8. Số điểm của C là:
A. -8
B. 8
C. 16
D. -16
  Xem: 817.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tính A = 4783 – [(a + 1783) – (x – 2000) + 1] – (x – a) = ?
A. A = 999
B. A = 1001 – 2x
C. A = 999 – 2x – 2a
D. A = 0
  Xem: 779.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Trong hai số nguyên, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó lớn hơn.
B. Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm.
C. Số liền sau của một số nguyên dương là một số nguyên dương.
D. Hai số nguyên liên tiếp nhau hơn kém nhau 1 đơn vị.
  Xem: 833.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Theo lịch của người phương Tây, hay còn gọi là dương lịch thì người ta lấy sự kiện Thiên Chúa giáng sinh làm mốc để tính lịch và gọi là Công nguyên. Các năm từ Công nguyên trở về sau được thể hiện bằng số nguyên dương, các năm từ công nguyên trở về trước được thể hiện bằng số nguyên âm. Nếu ta nói: "Nhà bác học Pi-ta-go sinh năm -570" thì dấu "-" biểu thị điều gì?
A. Năm ông sinh ra.
B. Năm công nguyên.
C. Năm trước công nguyên.
D. Năm sau công nguyên.
  Xem: 811.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Không có số nguyên nhỏ nhất
B. Không có số nguyên âm nhỏ nhất
C. Không có số nguyên dương lớn nhất
D. Không có số nguyên âm lớn nhất
  Xem: 778.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG