GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 6  Toán  Đoạn Thẳng  [17 bài]
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   
Chuyên mục con Đoạn Thẳng17 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Cho điểm A trên tia Ox sao cho OA = 5cm. Trên tia đối của tia Ox, lấy điểm B sao cho OB = 5cm. Độ dài đoạn thẳng AB là:
A. 25cm
B. 0cm
C. 10cm
D. 5cm
  Xem: 917.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đoạn thẳng AB là hình gồm:
A. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên tia BA.
B. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
C. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên đường thẳng AB.
D. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên tia AB.
  Xem: 932.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi nói điểm P nằm trên đường thẳng p nghĩa là:
A. Đường thẳng p thuộc điểm P
B. Điểm P đi qua đường thẳng p
C. Đường thẳng p đi qua điểm P
D. Điểm P nằm phía trên đường thẳng p
  Xem: 818.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho điểm M là điểm bất kì trên đoạn thẳng AB. Điểm M nằm ở đâu?
A. Điểm M phải trùng với A.
B. Điểm M phải nằm giữa A và B.
C. Điểm M phải trùng với B.
D. Điểm M hoặc trùng với A, hoặc nằm giữa A và B hoặc trùng với B.
  Xem: 925.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trên tia Ax lấy các điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 7cm. Trên tia CA lấy điểm M sao cho CM = 3cm. Câu nào sau đây đúng nhất?
A. Điểm B nằm giữa A và M
B. MB và MC là hai tia đối nhau
C. Điểm B là trung điểm AM
D. Cả ba câu đều đúng
  Xem: 970.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đoạn thẳng AB là hình gồm:
A. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên tia BA.
B. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
C. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên đường thẳng AB.
D. Hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm trên tia AB.
  Xem: 886.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho bốn điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng, có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm trên?
a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
  Xem: 886.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:
A. Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng.
B. Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
C. Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì B luôn nằm giữa A và C.
D. Trong ba điểm phân biệt thẳng hàng luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
  Xem: 894.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh EM và MF.
A. EM > MF
B. EM = MF
C. EM < MF
D. Không so sánh được
  Xem: 972.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho ba điểm A, B, C. Ta phải có điều kiện nào sau đây thì điểm C là trung điểm của AB? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. AC = CB
B. AC + CB = AB
C. AC = CB = ½ AB
D. A, B, C thẳng hàng
  Xem: 819.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG