GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 6  Toán  Góc  [13 bài]
 Đề Thi     Ôn tập số tự nhiên     Số Nguyên     Đoạn Thẳng     Góc   
Chuyên mục con Góc13 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Cho tam giác ABC. Đường thẳng d không đi qua đỉnh nào của tam giác và cắt cạnh BC của tam giác ABC. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Đường thẳng d cắt AC hoặc AB
B. Đường thẳng d cắt cạnh AC và AB
C. Đường thẳng d không cắt hai cạnh còn lại
D. Tất cả đáp án trên đều đúng
  Xem: 888.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho hai nửa mặt phẳng có chung bờ d. Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Không có điểm nào đồng thời thuộc hai nửa mặt phẳng.
B. Chỉ có đúng một điểm đồng thời thuộc cả hai nửa mặt phẳng.
C. Có vô số điểm đồng thời thuộc cả hai nửa mặt phẳng.
D. Cả ba đáp án trên đều sai.
  Xem: 883.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Kết luận nào sau đây đúng?
A. Góc ABC có đỉnh là A, hai cạnh là AB và AC.
B. Góc ABC có đỉnh là B, có hai cạnh là BC và BA.
C. Góc ABC có đỉnh là B, có hai cạnh là AB và AC.
D. Góc ABC có đỉnh là B, có hai cạnh là AB và BC.
  Xem: 830.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi hai tia Ox và Oy trùng nhau, ta nói số đo của góc tạo bởi hai tia Ox, Oy bằng:
A. 1800
B. 00
C. 3600
D. Một đáp án khác
  Xem: 729.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho góc vuông xOy, tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Biết . Số đo của góc xOz là:
a. 300
b. 400

c. 500

d. 600
  Xem: 869.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Trên O lấy n điểm. Số cung trong có thể tạo thành là:
A. n
B. n + 1
C. n(n + 1)
D. n(n – 1)
  Xem: 799.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Vẽ đường tròn (O; 4cm). Lấy hai điểm M, N sao cho OM = 3cm, ON = 5cm. Kết luận nào sau đây sai?
a. Đoạn thẳng ON cắt đường tròn.
b. Điểm M nằm trong đường tròn.
c. Đoạn thẳng OM cắt đường tròn.
d. Điểm N nằm ngoài đường tròn.
  Xem: 727.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho hai điểm P và Q cách nhau 5cm. Vẽ đường tròn (Q; 2cm) cắt đoạn thẳng PQ tại M. Độ dài đoạn thẳng MP là:
a. 2cm
b. 2,5cm
c. 3,5cm
d. 3cm
  Xem: 798.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho 4 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Số tam giác mà có các đỉnh là 3 trong 4 điểm nói trên là:
a. 8
b. 2
c. 6
d. 4
  Xem: 890.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho bốn điểm M, N, P, Q không nằm trên đường thẳng t, trong đó M và N thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ t, P và Q thuộc nửa mặt phẳng kia. Đường thẳng t cắt các đoạn thẳng:
a. MP, MQ, MN, PQ
b. MP, NQ, MQ, NP
c. MP, NQ, MQ, NP
d. MQ, NP, MP, MN
  Xem: 765.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG