GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 11  Sinh Học  Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  [33 bài]
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   
Chuyên mục con Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I33 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Ứng động là hình thức phản ứng của cây đối với: A. Tác nhân kích thích không định hướng. B. Tác nhân kích thích định hướng. C. Ánh sáng và nước. D. Đất và các nhân tố hóa học trong đất. Chất nhận CO2 đầu tiên trong chu trình C4 là: A. APG. B. APEP. C. AM. D. Ru 1,5 diP. Trong giai đoạn đường phân, glucose đã được phân giải thành: A. 2 axit pyruvic. B. 2 axit lactic. C. 1 axit lactic và 1 axit axetic. D. 2 axetyl CoA. Các loài lúa, khoai, sắn, đậu… thuộc nhóm thực vật: A. CAM. B. C4. C. C3. D. C3 và C4. Trình tự biến đổi thức ăn trong dạ dày của động vật nhai lại là.....
  Xem: 1176.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tế bào thực vật có tính hướng nước là do: A.Hình thành nhiều tế bào chất. B.Rễ cây hướng về miền đất chứa nhiều nước, tăng sự hấp thụ nước. C.Hoạt động kiểu amip tới nơi có chất khoáng. D.Tế bào sản sinh nhiều chất tế bào. Ở thú ăn thịt không có đặc điểm nào dưới đây? A. Thức ăn qua ruột non được tiêu hoá hoá học cơ học và được hấp thu. B. Ruột ngắn. C. Dạ dày đơn. D. Manh tràng phát triển. Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra: A. Rượu êtylic hoặc axit lactic. B. Chỉ rượu êtylic....
  Xem: 1040.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Vì sao lá cây có màu xanh lục? A. Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. B. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. C. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. D. Vì nhóm sắc tố phụ hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. Đa số thực vật khó tiến hành quang hợp, tạo thành chất hữu cơ khi trời nóng, khô ở sa mạc do: A.Ánh sáng quá mạnh và vượt quá khả năng thu quang năng của các phân tử sắc tố. B.Khí khổng đóng, không cho khí C O2 đi vào và O2 thoát ra. C.Hiệu ứng quang hợp bị gia tăng ở vùng sa mạc. D.C O2 hình thành trong lá để ngăn cản sự cố định C O2. Ý nghĩa sinh học của quá trình hô hấp ở thực vật là: A.Đảm bảo sự cân bằng C O2 và O2 trong khí quyển......
  Xem: 1216.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong điều kiện nào thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng A. cường độ ánh sáng cao,tại lục lạp lượng CO2 tích luỹ nhiều và O2 cạn kiệt B. cường độ ánh sáng cao,tại lục lạp lượng CO2 và O2 cao C. cường độ ánh sáng cao,tại lục lạp lượng CO2 cạn kiệt và O2 tích luỹ nhiều D. cường độ ánh sáng thấp,tại lục lạp lượng CO2 cạn kiệt và O2 tích luỹ nhiều Vận tốc máu trong hệ mach phụ thuộc vào:(1).tổng diện tích thiết diện của mạch.(2).độ đàn hồi của mạch.(3).sự chêch lệch huyết áp giữa hai đoạn mạch.(4).tổng thiết diện của hệ mạch.Tập hợp các khẳng định đúng là A. (3) và(4) B. (1) và (3) C. ( 2) và (3) D. (1) và (2) Sự thay đổi áp suất trương nước làm chuyển động trạng thái xoè cụp lá là do: A. Thay đổi nước tự do và nước liên kết.......
  Xem: 1043.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chu trình Canvin thực hiện không trực tiếp với ánh sáng nhưng không nhất thiết phải diễn ra trong tối vì: A. ban đêm khí khổng thường khép lại B. cây trong tối cung cấp ít CO2 C. bóng tối thường có nhiệt độ thấp cho quá trình này D. chu trình sử dụng sản phẩm của pha sáng để khử CO2 Huyết áp là: A. sự đàn hồi của mạch B. áp lực của máu tác dụng vào thành mạch C. áp lực của máu tác dụng vào lòng mạch D. tim co bóp đẩy máu vào mạch Những động vật đa bào có kích thước lớn không tiến hành trao đổi khí qua bề mặt cơ thể ,sự trao đổi khí thực hiện nhờ các cơ quan hô hấp như mang, phổi vì A. tỉ lệ S/V nhỏ B. đã có cơ quan chuyên trách hô hấp.......
  Xem: 985.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Điều nào không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước A. Cung cấp năng lượng cho lá. B. Hạ nhiệt độ cho lá. C. Vận chuyển nước, ion khoáng. D. Cung cấp CO2 cho quá trình quang hợp. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng A. Hàm lượng nước. B. Ion khoáng C. Ánh sáng. D. Nhiệt độ. Hệ sắc tố quang hợp bao gồm: A. Diệp lục và carotenoit. B. Diệp lục b và carotenoit. C. Diệp lục a và carotenoit. D. Diệp lục a và diệp lục b. Số lượng khí khổng ở 2 mặt của lá như thế nào? Giai đoạn đường phân xảy ra ở vị trí nào trong tế bào? A. Tế bào chất B. Nhân C. Lục lạp D. Ti thể ....
  Xem: 935.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Moät phaân töû glucoâzô khi hoâ haáp hieáu khí giaûi phoùng: A. 40 ATP B. 30 ATP C. 32 ATP D. 38 ATP Chức năng nào sau đây không phải quang hợp: A. Phân giải các chất hữu cơ thành năng lượng. B. Cung cấp thức ăn cho SV. C. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng. D. Điều hòa không khí. Bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động? A. Hoa. B. Thân. C. Lá. D. Rễ. Hướng động là: A. Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng B. Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây truớc tác nhân kích thích theo một hướng xác định. C. Hình thức phản ứng của cây truớc tác nhân kích thích theo nhiều hướng.....
  Xem: 917.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ A. sự khử CO2. B. hô hấp sáng. C. phân giải đường. D. sự phân li nước. Sự lưu thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện nhờ A. sự di chuyển của chân. B. sự nhu động của ống tiêu hóa. C. sự co dãn của phần bụng. D. sự vận động của cánh. Nhóm động vật nào sau đây không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim: A. Cá xương, chim, thú. B. Lưỡng cư, bò sát, thú. C. Lưỡng cư, thú. D. Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú. Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật......
  Xem: 1000.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở điểm: A Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là APG (axit photpho glixeric) BCác phản ứng khử diễn ra trong pha tối C Các phản ứng sáng tương tự D Chất nhận CO2 đầu tiên đều là ribulozo 1, 5 diphotphát Ưu thế nổi bật của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí là: A Tạo nhiều sản phẩm trung gian B Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O cần cho quang hợp C Xảy ra trong điều kiện đủ O2 D Tích lũy năng lượng gấp 19 lần Yếu tố nào sau đây có tác dụng tạo ra cột nước liên tục trong mạch gỗ của thân? A Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa rễ và thân cây B Sự thoát nước ở lá C Sức đẩy của rễ........
  Xem: 1005.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi lao động nặng, những người ít tập thể dục thường thở gấp và chóng mệt hơn những người luyện tập thường xuyên là do A Vận tốc máu trong hệ mạch rất lớn B Lượng máu đi vào động mạch mỗi chu kì co tâm thất ít C Cơ nhão, lực trương co cơ yếu D Tốc độ dị hóa xảy ra rất nhanh Dạ cỏ của trâu bò: A Chỉ để chứa thức ăn B Chủ yếu hấp thu nước có trong thức ăn C Là nơi diễn ra sự tiêu hóa sinh học D Là nơi thực hiện tiêu hóa hóa học Người mắc chứng huyết áp cao, khi đo huyết áp cực đại phải lớn hơn giá trị nào? A 150mmHg B 120mmHg C 80mmHg D 130mmHg.....
  Xem: 1453.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG