GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Vật Lý  Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  [37 bài]
 Động Lực Học Chất Điểm     Tĩnh Học Vật Rắn     Các Định Luật Bảo Toàn     Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí   
Chuyên mục con Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí37 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 27oC và áp suất 105Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 177oC thì áp suất trong bình sẽ là: A. 1,5.105 Pa. B. 2.105 Pa. C. 2,5.105 Pa. D. 3.105 Pa. Một cái bơm chứa 100cm3 không khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất 105 Pa. Khi không khí bị nén xuống còn 20cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 327oC thì áp suất của không khí trong bơm là: A. p2 = 7.105 Pa B. p2 = 8.105 Pa C. p2 = 9.105 Pa D. p2 = 10.105 Pa
  Xem: 1678.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng? A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau. B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử. C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử. D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử. Theo quan điểm chất khí thì không khí mà chúng ta đang hít thở là A. khi lý tưởng. B. gần là khí lý tưởng. C. khí thực. D. khí ôxi.
  Xem: 1475.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử A. chỉ có lực đẩy. B. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút. C. chỉ lực hút. D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ lực hút. Tính chất nào sau đây không phải là chuyển động của phân tử vật chất ở thể khí? A. Chuyển động hỗn loạn. B. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng. C. Chuyển động không ngừng. D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
  Xem: 917.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi chất lỏng nằm cân bằng trong một bình chứa: A. áp suất chất lỏng ở đáy luôn nhỏ hơn áp suất ở phía trên. B. áp suất chất lỏng ở đáy luôn lớn hơn áp suất ở phía trên. C. áp suất chất lỏng ở đáy luôn bằng áp suất tác dụng lên trên. D. áp suất chất lỏng ở đáy phụ thuộc vào hình dáng bình chứa. Tính chất nào sau đây của chất lỏng được dùng trong các máy thủy lực? A. Ap suất chất lỏng không phụ thuộc vào vận tốc của chất lỏng. B. Ap suất chất lỏng được truyền theo mọi phương. C. Ap suất chất lỏng có thể đạt được giá trị lớn nhất. D. Ap suất chất lỏng không phụ thuộc vào khối lượng riêng chất lỏng.
  Xem: 845.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một bình khí ô xi có áp suất 4.105 Pa, nhiệt độ 27oC, thể tích bình là 20 lít. Khối lượng khí ô xi trong bình là: A. 20,67 g B. 25,67 g C. 102,69 g D. 156,72 g Chất nào khó nén? A. Chất rắn, chất lỏng. B. Chất khí chất rắn. C. Chỉ có chất rắn. D. Chất khí, chất lỏng
  Xem: 1133.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Không khí bên trong một ruột xe có áp suất 1,5atm, khi đang ở nhiệt độ 25oC. Nếu để xe ngoài nắng có nhiệt độ lên đến 50oC thì áp suất khối khí bên trong ruột xe tăng thêm A. 5,6%. B. 8,4%. C. 50%. D. 100%. Chọn câu đúng: Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì: A. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng. B. Áp suất khí tăng lên. C. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm. D. Khối lượng riêng của khí tăng lên.
  Xem: 1188.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào sau đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng? A. Dùng tay bóp méo quả bóng bay. B. Nung nóng một lượng khí trong xi-lanh kín có pit-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pit-tông di chuyển. C. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín. D. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín. Trong điều kiện thể tích không đổi, chất khí có nhiệt độ ban đầu là 27oC, áp suất po cần đun nóng chất khí lên bao nhiêu độ để áp suất của nó tăng lên 2 lần. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau : A. 327oC B. 600oC C. 150oC D. 54oC
  Xem: 914.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một lượng khí ở nhiệt độ 100oC và áp suất 1,0.105Pa được nén đẳng nhiệt đến áp suất 1,5.105Pa. Hỏi khi đó phải làm lạnh đẳng tích khí đó đến nhiệt độ nào để áp suất bằng lúc ban đầu ? A. 24oC B. – 24oC. C. – 12oC D. 36oC Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn đậy bằng một vật có trọng lượng 20,0N. Tiết diện của miệng bình là 10cm2. Hỏi nhiệt độ cực đại của không khí ở trong bình để không khí không đẩy nắp bình lên và thoát ra ngoài. Áp suất không khí ở điều kiện tiêu chuẩn 1,013.105Pa A. 110oC B. 54oC C. 112oC D. 84oC
  Xem: 1040.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đặc điểm nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng? A. Không thể bỏ qua khối lượng. B. Có thể tích riêng không đáng kể; C. Có lực tương tác không đáng kể; D. Có khối lượng không đáng kể; Chọn câu đúng: Đối với 1 lượng khí xác định,quá trình nào sau đây là đẳng tích: A. Nhiệt độ không đổi, áp suất giảm. B. Áp suất không đổi,nhiệt độ giảm. C. Nhiệt độ tăng, áp suất tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. D. Nhiệt độ giảm, áp suất tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.
  Xem: 813.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Pit tông của một máy nén sau mỗi lần nén đưa được 4lít khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất 1atm vào bình chứa khí có thể tích 2m3. Tính áp suất của khí trong bình khi pit tông đã thực hiện 1000 lần nén. Biết nhiệt độ khí trong bình là 42oC. A. 3,5at B. 2,1at C. 21at D. 1,5at Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình? A. Khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng. B. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động. C. Khí trong một căn phòng khi nhiệt độ tăng. D. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.
  Xem: 858.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG