GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 12  Vật Lý  Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  [64 bài]
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   
Chuyên mục con Đề Thi Thử Tốt Nghiệp64 bài trong 7 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với kha I-âng, đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 11 (ở cùng phía đối với vân sáng trung tâm) là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Màu của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. đỏ. B. lục. C. chàm. D. tím. Trong các câu dưới đây câu nào là đúng khi nói về giao thoa của sóng ánh sáng? A. Vân tối là tập hợp các điểm có hiệu quang trình bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. B. Vân sáng là tập hợp các điểm có hiệu quang trình bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. C. Vân tối là tập hợp các điểm có hiệu quang trình bằng một số lẻ lần nửa bước sóng. D. Vân sáng là tập hợp các điểm có hiệu quang trình bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.
  Xem: 1324.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Dao động điều hòa có biên độ 3cm, chu kì 0,2 giây, thời điểm ban đầu vật có li độ x = - 3 cm. Phương trình dao động của vật có dạng A. B. C. D. Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω, biên độ A. Công thức liên hệ giữa vận tốc v của vật với li độ x của vật ở cùng thời điểm có dạng A. B. C. D.
  Xem: 1018.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi : A. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm. B. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. C. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. D. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. Công thoát electron của một kim loại là Ao, giới hạn quang điện là λo. Khi chiếu vào bề mặt kim loại đó chùm bức xạ có bước sóng thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng: A. B. C. D.
  Xem: 827.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân là: A. i = 4,0 mm B. i = 0,6 mm C. i = 0,4 mm D. i = 6,0 mm Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số theo các phương trình là : . Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ nhất khi : A. B. C. D.
  Xem: 806.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong hiện tượng sóng dừng trên dây với một đầu cố định, một đầu để tự do, chiều dài của dây phải thoả mãn : A. bằng số lẻ lần một phần tư bước sóng. B. bằng một số nguyên lần bước sóng. C. bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. D. bằng một số lẻ lần bước sóng. Người ta thường nâng cao hệ số công suất của các mạch tiêu thụ điện nhằm mục đích : A. Tăng cường độ dòng điện qua dụng cụ điện để dụng cụ hoạt động mạnh hơn. B. Nâng cao hiệu suất sử dụng điện. C. Giảm cường độ dòng điện qua dụng cụ điện để giảm công suất tiêu thụ. D. Tăng công suất toả nhiệt của mạch điện.
  Xem: 900.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Khoảng cách hai khe sáng là 3mm. Hình ảnh giao thoa được hứng trên một màn ảnh đặt cách mặt phẳng hai khe là 3m. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 4mm. Bước sóng của ánh sáng đó là : A. λ = 0,40 μm B. λ = 0,55 μm C. λ = 0,50 μm D. λ = 0,60 μm Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình : . Biết biên độ của dao động tổng hợp là 10cm. Giá trị của A2 là : A. 5cm. B. 8cm. C. 4cm. D. 6cm.
  Xem: 870.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hiện tượng A. phản xạ ánh sáng. B. khúc xạ ánh sáng. C. tán sắc ánh sáng. D. giao thoa ánh sáng. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.
  Xem: 1007.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1π s đầu tiên là A. 6 cm. B. 24 cm. C. 9 cm. D. 12 cm. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ A. tăng 4 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần.
  Xem: 1029.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe a = 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ ( λđ = 0,76 μm) đến vân sáng bậc 1 màu tím ( λt = 0,40 μm) cùng một phía của vân sáng trung tâm là A. 1,8 mm. B. 2,4 mm. C. 1,5 mm. D. 2,7 mm. Xét dao động tổng hợp của 2 dao động thành phần cùng phương có phương trình . Kết luận nào sau đây là sai? A. Biên độ dao động tổng hợp là A = 8cm. B. Tần số góc của dao động tổng hợp ω = 2π rad/s. C. Pha ban đầu của dao động tổng hợp D. Phương trình dao động tổng hợp
  Xem: 850.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm, chu kì T = 2s. Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là: A. B. C. D. Một mạch dao động LC gồm một tụ điện có điện dung 20nF và một cuộn cảm có độ tự cảm 80 μH, điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 = 1,5V. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là A. 53mA. B. 43mA. C. 63mA. D. 16,77mA
  Xem: 1009.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  7      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG