GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Kỹ thuật số  Điện Tử Số  [42 bài]
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   
Chuyên mục con Điện Tử Số42 bài trong 5 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Đoạn mô tả kiến trúc sau mô tả mô hình phần cứng nào? #. Bộ đếm tiến 4 bit nạp đồng bộ, hoạt động tại sườn âm xung clock. #. Bộ đếm tiến 4 bit nạp đồng bộ, hoạt động tại sườn dương xung clock. #. Bộ đếm tiến 4 bit nạp không đồng bộ, hoạt động tại sườn âm xung clock. #. Bộ đếm tiến 4 bit nạp không đồng bộ, hoạt động tại sườn dương xung clock. Đoạn mô tả kiến trúc sau mô tả mô hình phần cứng nào? #. Bộ đếm lùi 4 bit nạp đồng bộ, hoạt động tại sườn âm xung clock. #. Bộ đếm lùi 4 bit nạp đồng bộ, hoạt động tại sườn dương xung clock. #. Bộ đếm lùi 4 bit nạp không đồng bộ, hoạt động tại sườn âm xung clock.....
  Xem: 921.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mô hình phần cứng nào trong hình dưới tổng hợp được ứng với đoạn mô tả như sau: $. Hình (a) . #. Hình (b). #. Hình (c). #. Hình (d). Mô hình phần cứng nào trong hình dưới tổng hợp được ứng với đoạn mô tả như sau $. Hình (d) . #. Hình (a). #. Hình (b). #. Hình (c). Mô hình phần cứng nào trong hình dưới tổng hợp được ứng với đoạn mô tả như sau: $. Hình (d) . #. Hình (a). #. Hình (b). #. Hình (c). Mô hình phần cứng nào trong hình dưới tổng hợp được ứng với đoạn mô tả như sau......
  Xem: 762.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hai mô tả cấu trúc chọn kênh sau tương đương nhau ? $. Đúng. #. Sai. Đoạn mô tả sau mô tả cho loại trigơ D hoạt động tại sườn âm hay sườn dương? $. Sườn dương. #. Sườn âm. #. cả hai sườn xung. #. Không có đáp án nào đúng. Cho hình dưới, đoạn mô tả nào dùng để tổng hợp mạch? $. Phương án B. #. Phương án A...... Cho hình dưới, hai đoạn mô tả sau tổng hợp mạch dưới $. Đúng. #. Sai......
  Xem: 1076.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong VHDL, "Port" dùng để khai báo: #. Danh sách đối tượng vào/ra. #. Danh sách các tham số. #. Danh sách các hằng số. #. Danh sách các cổng logic vào/ra. Trong VHDL, "Generic" dùng để khai báo: #. Danh sách các tham số. #. Danh sách đối tượng vào/ra. #. Danh sách các hằng số. #. Danh sách các cổng logic vào/ra. Trong VHDL, khi mô tả "kiến trúc" của hệ thống số dùng: #. Cả ba đều đúng. #. Mô hình hoạt động (Behavior). #. Mô hình cấu trúc logic (Structure)......
  Xem: 850.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong VHDL, "biến - variable" dùng để: #. Chứa các kết quả trung gian. #. Biểu diễn đường kết nối trong hệ thống. #. Chứa các giá trị cụ thể. #. Chứa các cổng logic.... Trong VHDL, "biến - variable" được khai báo và sử dụng trong các process và trong các chương trình con? #. Đúng. #. Sai.... Trong VHDL, "hằng - constant" được khai báo trong các process và trong procedure ? #. Đúng. #. Sai....
  Xem: 801.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong lưu đồ thiết kế CPLD/FPGA, phần thực hiện thiết kế có kết quả ở dạng: #. File cấu hình. #. File nestlist. #. File sơ đồ. #. File văn bản HDL. Trong lưu đồ thiết kế CPLD/FPGA, muốn nạp file cấu hình cho CPLD/FPGA thì phải nạp ở bước nào? #. Cấu hình. #. Thực hiện thiết kế. #. Tổng hợp thiết kế. #. Kiểm tra, mô phỏng thiết kế. Trong lưu đồ thiết kế FPGA, ở bước " Cấu hình": file "bitstream" (dòng bit) được nạp vào đâu để FPGA giữ lại được cấu hình đã nạp khi mất nguồn nuôi? #. PROM. #. SRAM. #. DRAM.....
  Xem: 835.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong cấu trúc của CPLD, khi mất nguồn nuôi thì cấu hình của nó sẽ: #. được lưu lại. #. bị mất đi. #. Có thể bị mất có thể không. #. Không có đáp án nào đúng..... Trong cấu trúc của FPGA, khi mất nguồn nuôi thì cấu hình của nó sẽ: #. bị mất đi. #. được lưu lại. #. Có thể bị mất có thể không. #. Không có đáp án nào đúng..... Quá trình thiết kế cho CPLD/FPGA chủ yếu là thực hiện trên các công cụ : #. phần mềm. #. phần cứng . #. cả 2 loại trên. #. Không có đáp án nào đúng......
  Xem: 986.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cấu trúc chính của SPLD là : #. PLA (Programmable Logic Array) và PAL (Programmable Array Logic). #. PLA (Programmable Logic Array). #. PAL (Programmable Array Logic). #. Không có phương án nào đúng. Mật độ logic của CPLD so với SPLD là : #. Cao hơn. #. Thấp hơn. #. Bằng nhau. #. Tuỳ từng trường hợp. Trong cấu trúc của CPLD, khối nào sau đây không có mặt : #. Vi xử lý. #. Ma trận kết nối trung tâm. #. Khối logic. #. Khối Microcell......
  Xem: 942.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bộ nhớ FLASH là bộ nhớ : #. Không bay hơi. #. Bay hơi. #. Cả hai đáp án trên đều đúng. #. Không có đáp án nào đúng. Bộ nhớ FLASH có cấu trúc giống như bộ nhớ : #. EEPROM. #. EPROM. #. SRAM. #. DRAM. DRAM được chế tạo bằng cách sử dụng công nghệ: #. MOS. #. lưỡng cực. #. lưỡng cực và MOS. #. Không có phương án nào đúng. Thời gian truy nhập của bộ nhớ lưỡng cực so với bộ nhớ MOS là: #. nhanh hơn. #. lâu hơn. #. bằng nhau.
  Xem: 829.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho bộ nhớ có dung lượng là 32k x 8, số đường địa chỉ và đường vào/ra là bao nhiêu? #. 15 và 8. #. 5 và 8. #. 15 và 4. #. 5 và 4. Cho bộ nhớ có số đường địa chỉ là 10 và đường vào/ra là 8, hỏi dung lượng của nó là bao nhiêu tính theo byte và theo bit? #. 1024 byte và 8 kbit. #. 1kbyte và 1 kbit. #. 1024 byte và 2 kbit. #. 1kbyte và 4 kbit. Cho bộ nhớ RAM có số đường địa chỉ là 10 và đường vào dữ liệu là 8, hỏi dung lượng của nó là bao nhiêu tính theo byte và số đường dữ liệu ra? #. 1024 byte và 8 đường. #. 1 kbyte và 4 đường. #. 2 kbyte và 8 đường. #. 2048 byte và 4 đường.
  Xem: 779.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG