GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 8  Hóa Học  Nguyên tử - Phân tử  [38 bài]
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   
Chuyên mục con Nguyên tử - Phân tử38 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Trong những phương pháp sau, hãy chọn phương pháp thích hợp nhất để thu được muối ăn từ nước muối.
a. Chưng cất
b. Bay hơi
c. Lọc
d. Tất cả các phương pháp trên
  Xem: 1066.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất?
a. Số nguyên tố hóa học có trong phân tử
b. Số lượng nguyên tử trong phân tử
c. Tính chất hóa học của chất
d. Tính chất vật lí của chất
  Xem: 1132.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Kim cương và than chì là hai hóa chất được dùng nhiều trong công nghiệp. Kim cương là một loại đá quý được dùng để cắt thủy tinh và làm đầu mũi khoan. Than chì là một chất làm trơn. Hai hóa chất có chung một tính chất sau. Chúng đều:
a. Rất cứng
b. Tạo bởi nguyên tử cacbon
c. Có màu đen
d. Dẫn điện tốt
  Xem: 980.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Những chất nào trong danh sách dưới đây chỉ chứa những chất tinh khiết?
a. Nước biển, kim cương, khí gas, muối ăn
b. Đườnrg, than chì, dầu hỏa, khí metan
c. Than chỉ, nước đá khô, dây bạc, amoniac
d. Không khí, thép, kim cương, clo
  Xem: 968.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải bao nhiêu loại nguyên tử?
a. Hai loại nguyên tử
b. Ba loại nguyên tử
c. Một loại nguyên tử
d. Tất cả đều đúng.
  Xem: 1052.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Kết luận nào sau đây đúng?
a. Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất.
b. Hóa học nghiên cức tính chất các chất.
c. Hóa học là khoa học nghiên cứu các loại phản ứng hóa học.
d. Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng.
  Xem: 1031.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ký hiệu Fe cho biết:
a. Kí hiệu hóa học của nguyên tố sắt.
b. Một nguyên tử sắt.
c. Nguyên tử khối cảu Fe là 56 đvC
d. Cả ba câu trên đều đúng.
  Xem: 1116.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử?
a. 2 loại
b. 3 loại
c. 1 loại
d. 4 loại
  Xem: 1056.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi phấn tích hợp chất (X) chứa 27,273% cacbon và còn lại là oxi. Hóa trị của cacbon trong hợp chất trên là bao nhiêu?
a. I
b. II
c. III
d. IV
  Xem: 1036.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một nguyên tố hóa học tốn tại ở dạng đơn chất thì có thể:
a. Chỉ có một dạng đơn chất.
b. Chỉ có nhiều nhất là hai dạng đơn chất.
c. Có hai hay nhiều dạng đơn chất.
d. Không biết được.
  Xem: 1061.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG