GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 12  Vật Lý  Sóng Ánh Sáng  [72 bài]
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   
Chuyên mục con Sóng Ánh Sáng72 bài trong 8 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch hấp thụ là : A. Nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục phải thấp hơn nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ. B. Nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục phải lớn hơn nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ. C. Nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục phải bằng nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ. D. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ vạch. Phổ phát xạ của Kali chứa vạch màu đỏ 0,75μm. Trong QPV hấp thụ của kali thì : A. Thiếu vắng vạch màu có bước sóng 0,75μm. B. Thiếu mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ > 0.75μm. C. Thiếu mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ < 0.56μm. D. Chỉ có vạch màu 0,75 μm hiện trên nền tối. Hiện tượng đặc biệt liên hệ giữa quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ là: A. tán sắc B. giao thoa C. đảo sắc D. quang điện.
  Xem: 1309.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tia nào sau đây khó quan sát hiện tượng giao thoa nhất : A. Tia hồng ngoại B. Tia tử ngoại C. Tia Rơnghen D. ánh sáng nhìn thấy Trong các phòng điều trị vật lý trị liệu của các bệnh viện thường có trang bị một số bóng đèn dây tóc Vonfram có công suất từ 200 W đến 1000W vì: A. Bóng đèn là nguồn phát ra tia hồng ngoại để sưởi ấm ngoài da giúp máu lưu thông tốt. B. Bóng đèn là nguồn phát ra tia tử ngoại để chữa một số bệnh như còi xương, ung thư da. C. Bóng đèn là nguồn phát ra tia hồng ngoại có tác dụng huỷ diệt tế bào, giết vi khuẩn. D. Bóng đèn là nguồn phát tia Rơnghen dùng để chiếu điện, chụp điện. Kết luận nào sau đây chưa đúng với tia Tử ngoại: A. không có tác dụng nhiệt. B. Có khả năng làm ion hoá chất khí. C. Truyền được trong chân không. D. Là các sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tím.
  Xem: 1200.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hệ gương quay Fresnel gồm hai gương G1 và G2 nghiêng nhau một góc α = 15'. Đặt một khe sáng S song song với giao tuyến của hai gương này và cách giao tuyến một khoảng r = 18cm. Khoảng cách từ màn E tới giao tuyến của G1 và G2 là D = 2,96cm. Khoảng cách giữa hai ảnh S1 và S2 tạo bởi 2 gương (coi như hai nguồn kết hợp) là: A. 1,0mm. B. 1,62mm. C. 1,50mm. D. 2,0mm. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với lưỡng thấu kính Billet gồm 2 nửa thấu kính có tiêu cự f = 20cm, đặt sao cho 2 trục chính song song và O1O2 = 0,4mm. Nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc λ = 600nm đặt trên đường trung trực Δ của O1O2 và cách thấu kính 60cm. Màn hứng vân giao thoa đặt sau thấu kính vuông góc Δ và cách thấu kính 1,3m. Khoảng vân giao thoa đo được trên màn là: A. 0,6mm. B. 0,8mm. C. 1,2mm. D. 1mm. Một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 20cm, được cắt làm 2 phần bằng nhau theo mặt phẳng chứa trục chính. Một khe sáng hẹp S nằm trên mặt phẳng cắt và vuông góc với trục chính, cách thấu kính khoảng 40cm. Tách dần hai nửa thấu kính đến một khoảng để nhận ảnh S1 và S2 cách nhau 2mm. Màn quan sát E đặt vuông góc với trục chính và cách các ảnh S1, S2 khoảng 1,6m. Độ rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là: A. 5mm. B. 6mm. C. 5cm. D. 6cm.
  Xem: 1354.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,60µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn hứng ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Đặt sau khe S2 một bản thuỷ tinh song song có chiết suất n = 1,5, độ dày e = 4µm. Hỏi vị trí hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào? A. về phía S1 đoạn 2mm. B. về phía S2 đoạn 2mm. C. về phía S1 đoạn 6mm. D. về phía S2 đoạn 3mm. Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,60µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn hứng ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Nếu không đặt bản thuỷ tinh mà đổ đầy vào khoảng giữa khe và màn một chất lỏng có chiết suất n’, người ta thấy khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp bằng 0,45mm. Tính chiết suất n’ của chất lỏng. A. 1,6. B. 1,5. C. 1,4. D. 1,33. Khoảng cách giữa 2 khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young bằng 1mm. Khoảng cách từ màn tới khe là 3m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn bằng 1,5mm. Tính bước sóng của ánh sáng tới. A. 0,40 µm. B. 0,50 µm. C. 0,60 µm D. 0,65 µm.
  Xem: 1497.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Young và phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2. Khoảng vân của đơn sắc λ1 đo được là 3 mm. Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ hai vân; biết rằng hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Số vân sáng của đơn sắc λ2 là: A. 9. B. 11. C. 8. D. 6. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,5mm, từ hai khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 4,5.10-7m. Xét điểm M ở bên phải và cách vân trung tâm 5,4mm; điểm N ở bên trái và cách vân trung tâm 9mm. Từ điểm M đến N có bao nhiêu vân sáng? A. 8. B. 9. C. 7. D. 10. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young cách nhau 0,5mm, ánh sáng có bước sóng λ = 5.10-7m, màn ảnh cách màn chứa hai khe 2m. Vùng giao thoa trên màn rộng 17mm thì số vân sáng quan sát được là: A. 10. B. 9. C. 8. D. 7.
  Xem: 1308.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Young có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D = 2,5m, khoảng cách giữa hai khe là a = 2,5mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm: A. 1,92mm. B. 1,64mm. C. 1,72mm. D. 0,64mm. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa 2 khe là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m. Nếu chiếu vào hai khe bức xạ A có bước sóng λ thì tại điểm M trên màn cho vân sáng bậc 3 và khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay λ bởi λ' thì tại M cũng là vân sáng. Bức xạ λ' có giá trị nào dưới đây? Biết λ' > λ. A. 0,6μm. B. 0,54μm. C. 0,5μm. D. 0,45μm. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,51μm và λ2 . Khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Tính λ2 . Biết λ2 có giá trị từ 0,60μm đến 0,70μm. A. 0,64μm. B. 0,65μm. C. 0,68μm. D. 0,69μm.
  Xem: 1250.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe có a = 1mm được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng 600nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M có x = 2,4mm là: A. 1 vân tối. B. vân sáng bậc 2. C. vân sáng bậc 3. D. không có vân nào. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ = 0,55µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm khoảng cách từ hai khe tới màn là 90cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,66cm là: A. vân sáng bậc 4. B. vân sáng bậc 5. C. vân tối thứ 5. D. vân tối thứ 4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ = 0,5 μm, khoảng cách giữa 2 khe là 0,2mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc: A. vân sáng bậc 4. B. vân sáng bậc 3. C. vân tối thứ 3. D. vân tối thứ 4.
  Xem: 1355.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ánh sáng có bước sóng trong khoảng 0,58μm đến 0,64μm thuộc: A. vùng ánh sáng màu đỏ B. vùng ánh sáng màu vàng và da cam C. vùng ánh sáng màu lục D. vùng ánh sáng màu lam- chàm Chọn câu trả lời đúng, Một thấu kính hai mặt lồi bằng thủy tinh có cùng bán kính R = 100cm. Biết chiết suất của thủy tinh đối với hai bức xạ lần lượt là n1 = 1,511 và n2 = 1,519. Tìm khoảng cách giữa các tiêu điểm của thấu kính ứng với hai bức xạ: A. 0,1cm B. 0,3cm C. 5cm D. 1,5cm Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 4o, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng A. 1,416o. B. 0,336o. C. 0,168o. D. 13,312o.
  Xem: 1352.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong hiện tơuợng giao thoa ánh sáng đơn sắc, vân tối là nơi hai sóng ánh sáng gặp nhau : A. cùng pha với nhau và tăng cơuờng lẫn nhau B. nguợc pha với nhau và triệt tiêu lẫn nhau C. có cùng biên độ D. có cùng tần số Hai khe I-âng cách nhau một khoảng 1mm, được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,545μm. Màn E đặt cách hai khe một khoảng 2m. Thực hiện thí nghiệm trong chất lỏng có chiết suất n thì thấy vân sáng thứ ba di chuyển 0,75mm. Chiết suất của chất lỏng là: A. n = 1,2 B. n = 1,3 C. n = 1,4 D. n = 1,1 Trong thí nghiệm GTAS với khe I-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D1 thì người ta nhận được một hệ vân. Khi dời màn đến vị trí D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ (k + 2) trùng với vân sáng bậc k của hệ vân lúc đầu. Tỉ số là: A. B. C. D.
  Xem: 1198.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Người ta thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 1m. Xác định bước sóng λ của ánh sáng tới biết rằng khoảng cách từ vân sáng thứ nhất đến vân sáng thứ mưới một cùng phía so với vân trung tâm là 3,3mm. A. 0,33μm B. 0,55μm C. 0,60μm D. 0,66μm Chọn hiện tượng liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng: A. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính. B. Màu sắc sặc sỡ của bong bóng xà phòng. C. Bóng đèn trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới. D. Vệt sáng trên tường khi chiếu ánh sáng từ đèn pin. Chọn câu đúng: Giữa hai miền sóng điện từ nằm cạnh nhau A. không có sự khác biệt B. có ranh giới rõ rệt C. có khoảng cách nhất định D. có thể chồng lấn lên nhau
  Xem: 1679.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  8      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG