GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 11  Hóa học  Hóa hữu cơ  [101 bài]
 Hóa hữu cơ     Hóa Vô Cơ   
Chuyên mục con Hóa hữu cơ101 bài trong 11 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Để chuyển hoá ankin thành anken ta thực hiện phản ứng cộng H2 trong điều kiện có xúc tác:
A. Ni/to
B. Mn/to
C. Pd/PbCO3
D. Pb/PdCO3
  Xem: 1352.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C3H6; C2H4 và C2H2 thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Nếu hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp trên, rồi đốt cháy hết hỗn hợp thu được V(ml) CO2 (đktc). Giá trị của V?
A. 22,4
B. 22400
C. 44,80
D. 33600
  Xem: 1189.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm buta-1,3-đien và isopren thu được 0,9 mol CO2 và 12,6g nước. Giá trị của m bằng:
A. 12,1g
B. 12,2g
C. 12,3g
D. 12,4g
  Xem: 1153.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đivinyl tác dụng cộng HBr theo tỉ lệ mol 1:1, ở 40oC tạo ra sản phẩm chính là:
A. 3-brôm-but-1-en
B. 3-brôm-but-2-en
C. 1-brôm-but-2-en
D. 2-brôm-but-3-en
  Xem: 1189.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A thu được CO2 và nước có tỉ lệ về khối lượng là: 22:9. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A rồi dẫn toàn bộ hỗn hợp qua bình đựng nước vôi trong có dư thu đươc 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của A là:
A. C4H8
B. C5H10
C. C6H12
D. C7H14
  Xem: 1165.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trộn 400 ml hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và N2 với 900 cm3 oxi (dư), đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 1300 cm3 hỗn hợp khí và hơi. Nếu dẫn hỗn hợp qua CaCl2 còn lại 900 cm3, cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư còn lại 500 cm3. Công thức phân tử của X là:
A. C2H2
B. C3H6
C. C2H6
D. C2H4
  Xem: 1276.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
A và B là 2 anken ở thể khí được trộn theo tỉ lệ thể tích 1:1 thì 8,4g hh cộng vừa đủ 32g brom. Nếu A và B được trộn theo tỉ lệ 1:1 về khối lượng thì 5,6g hh cộng vừa đủ 0,3g hiđro. Công thức phân tử của A, B lần lượt là:
A. C2H4, C4H8
B. C2H4, C3H6
C. C3H6, C4H8
D. C4H8, C5H10.
  Xem: 1106.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí hiđrocacbon X cần 4,5 lít oxi, sinh ra 3 lít CO2 (cùng điều kiện). X có thể làm mất màu dung dịch KMnO4. Vậy X là:
A. propan.
B. propen.
C. propin.
D. propa-đien.
  Xem: 1243.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hỗn hợp gồm propen và B(C4H8) tác dụng với HBr, đun nóng tạo ra hỗn hợp có 3 sản phẩm. Vậy B là :
A. but-1-en
B. but-2-en
C. α-butilen
D. i-butilen
  Xem: 1058.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sản phẩm trùng hợp propen là:
A. -[CH2-CH(CH3)]n-
B. -n(CH2-CH(CH3))-
C. -(CH2-CH(CH3))n-
D. -n[CH2-CH(CH3)]-
  Xem: 1141.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  11      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG