GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 12  Vật Lý  Vật Lý Hạt Nhân  [61 bài]
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   
Chuyên mục con Vật Lý Hạt Nhân61 bài trong 7 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Hạt nhân là chất phóng xạ hạt α. Sau khi phân rã hạt nhân con có A. 82 proton và 124 nơtron. B. 80 proton và 122 nơtron. C. 84 proton và 126 nơtron. D. 86 proton và 128 nơtron. Hạt nhân phóng ra 3 hạt α và một hạt β- trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhân con tạo thành là: A. B. C. D. Quá trình biến đổi từ thành chì chỉ xảy ra phóng xạ α và β-. Số lần phân rã α và β- lần lượt là A. 8 và 6. B. 10 và 6. C. 8 và 10. D. 6 và 8.
  Xem: 1276.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Độ phóng xạ của đồng vị cacbon C14 trong 1 tượng gỗ bằng 0,9 độ phóng xạ của đồng vị này trong gỗ cây mới chặt (cùng khối lượng cùng thể loại). Chu kì bán rã của C14 là 5570 năm. Tìm tuổi của món đồ cổ ấy? A. 847 năm B. 1678 năm C. 1800 năm D. 1793 năm Trong phòng thí nghiệm có một lượng chất phóng xạ, ban đầu trong 1 phút người ta đếm được có 360 nguyên tử của chất bị phân rã, sau đó 2 giờ trong 1 phút có 90 phân tử bị phân rã. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là A. 90 phút B. 30 phút C. 45 phút D. 60 phút Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ người ta dùng phương pháp đếm xung. Ban đầu trong 1 phút có 250 xung nhưng sau 1 giờ kể từ khi thực hiện phép đo lần thứ nhất chỉ còn đếm được 92 xung trong 1 phút. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là A. 41 phút 36 giây. B. 11 phút 04 giây. C. 22 phút 08 giây. D. 20 phút 48 giây.
  Xem: 1726.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các vụ thử hạt nhân người ta thấy có các đồng vị 131I lan ra trong khí quyển(đồng vị này có thể gây ung thư tuyến giáp trạng). Mưa làm cỏ nhiễm đồng vị phóng xạ này và cuối cùng nó xuất hiện trong sữa bò.Giả sử sau một vụ thử hạt nhân người ta đo được độ phóng xạ của đồng vị này là 2900Bq/lít. Hỏi sau bao lâu thì sữa bò mới đạt mức an toan là 185Bq/lít biết chu kì bán rã của 131I là 8,04 ngày. A. 31,92 ngày. B. 63,82 ngày. C. 3,19 ngày. D. 6,38 ngày. Chọn phát biểu SAI A. Trong phóng xạ β+, số nuclôn không thay đổi, nhưng số prôtôn và số nơtrôn thay đổi. B. Phóng xạ γ không làm biến đổi cấu tạo hạt nhân, chỉ làm giảm mức năng lượng hạt nhân C. Trong phóng xạ β, số prôtôn của hạt nhân giảm 1 đơn vị và số nơtrôn tăng một đơn vị. D. Trong phóng xạ α, số số prôtôn giảm 2 đơn vị và số nơtron giảm 2 đơn vị. là đồng vị phóng xạ β- với chu kì bán rã là 15 giờ. Ban đầu có một lượng thì sau bao lâu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%? A. 30 giờ B. 15 giờ C. 7 giờ 30 phút D. 22 giờ 30 phút
  Xem: 1328.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đồng vị Pôlôni là chất phóng xạ α có chu kì bán rã là 138 ngày và biến thành hạt nhân con . Khối lượng Po ban đầu là 10gam thì sau 207 ngày khối lượng Pb tạo thành là A. 3,56 gam. B. 3,54 gam. C. 6,46 gam. D. 6,34gam. Thực chất của phóng xạ β+ là A. p → n + e+ B. n → p + e- + ν C. n → p + e+ + ν D. p → n + e- Đồng vị Pôlôni là chất phóng xạ α, chu kì bán rã là 138ngày. Cho NA = 6,02.1023mol-1. Độ phóng xạ ban đầu của 2mg Po là: A. 2,879.1014 Bq B. 3,33.1011 Bq C. 3,33.1014 Bq D. 2,879.1011 Bq
  Xem: 1270.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Oxy (O16) thành 4 hạt nhân Hêli (He4). Cho khối lượng của các hạt: mO = 15,9949u; mα = 4,0015u và 1u = 931,5 (MeV/c2). A. 10,33031 MeV. B. 9,62621 MeV. C. 10,33965 MeV. D. 10,36740 MeV. Khối lượng của hạt nhân là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là mn = 1,0087u, khối lượng của prôtôn là : mp = 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân là: A. 0,0811u B. 0,0701 u C. 0,9110u D. 0,0691u Biết mp = 1,0073u; mn = 1,0087u; u = 931Mev/c2. Hạt nhân Đơteri có khối lượng 2,0150u, năng lượng liên kết của nó là : A. 9,31 MeV B. 931 MeV C. 0,931 MeV D. 93,1 MeV
  Xem: 1501.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho hạt nhân có khối lượng là 19,986950u. Biết mp = 1,007276u; mn = 1,008665u và u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là A. 9,67 MeV/nuclon. B. 8, 03 MeV/nuclon. C. 160,65MeV/nuclon. D. 7,67 MeV/nuclon. Để phản ứng có thể xảy ra, lượng tử γ phải có năng lượng tối thiểu là bao nhiêu? Cho biết mC = 11,9967u; mα = 4,0015u; 1u.1C2 = 931MeV. A. 8,26MeV. B. 7,50MeV. C. 7,44MeV. D. 7,26MeV . Khôi lượng của hạt nhân là 55,92070u, khối lượng của proton là mp = 1,00727u khối lượng của nơtron là mn = 1,00866u (cho u = 931,5 MeV/c2). Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là: A. 8,758 MeV/nuclon. B. 7,881 MeV/nuclon. C. 8,812 MeV/nuclon. D. 8,785 MeV/nuclon.
  Xem: 1164.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn câu trả lời sai? Phản ứng nhiệt hạch A. Chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao. B. Trong lòng mặt trời và các ngôi sao xảy ra phản ứng nhiệt hạch. C. Con nguời đã tạo ra phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được. D. Dược áp dụng để chế tạo bom kinh khí. Lí do khiến con nguời quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch vì A. nó cung cấp cho con nguời nguồn năng lượng vô hạn. B. về mặt sinh thái, phản ứng nhiệt hạch sạch hơn phản ứng phân hạch. C. có ít chất thải phóng xạ làm ô nhiễm môi trường. D. Cả ba câu trên đều đúng. Cho phản ứng hạt nhân sau: . Biết khối lượng các hạt nhân là mD = 2,0163u, mT = 3,016u, mp = 1,0073u và 1u = 931Mev/c2 Năng lượng toả ra của phản ứng A. 1,8 MeV B. 2,6 MeV C. 3,6 MeV D. 8,7 MeV
  Xem: 1345.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn phát biểu đúng. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn nào? A. Bảo toàn điện tích, khối lượng, năng lượng. B. Bảo toàn điện tích, số khối, động lượng. C. Bảo toàn điện tích, khối lượng, động lượng, năng lượng. D. Bảo toàn điện tích, số khối, động lượng, năng lượng. Chọn câu trả lời đúng. Phương trình phóng xạ: . Trong đó Z , A là A. Z=82, A=206. B. Z=82, A=208. C. Z=85, A=210. D. Z=84, A=210 Hạt nhân phóng xạ β-. Hạt nhân con sinh ra là A. 5p và 6n. B. 6p và 7n C. 7p và 7n D. 7p và 6n
  Xem: 1126.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một lượng khí oxi chứa N = 3,76.1022 nguyên tử. Khối lượng của lượng khí đó là A. 20g B. 10g C. 5g D. 2,5g Số nguyên tử oxi chứa trong 4,4g khí CO2 là A. 6,023.1022 nguyên tử B. 6,023.1023 nguyên tử C. 1,2046.1022 nguyên tử D. 1,2046.1023 nguyên tử Độ hụt khối của hạt nhân A. luôn có giá trị lớn hơn 1 B. luôn có giá trị âm C. có thể dương, có thể âm. D. được xác định bởi công thức Δm = [Z.mp + (A − Z).mn − mhn] Để so sánh độ bền vững giữa hai hạt nhân chúng ta dựa vào đại lượng A. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. B. Độ hụt khối của hạt nhân. C. Năng lượng liên kết của hạt nhân. D. Số khối A của hạt nhân.
  Xem: 1262.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Các hạt cấu thành hạt nhân nguyên tử được liên kết với nhau bằng A. Lực hút tĩnh điện B. Lực hấp dẫn C. Lực ≠ bản chất lực tĩnh điện và lực hấp dẫn D. Lực nguyên tử Khối lượng hạt nhân nguyên tử được xác định bằng A. Tổng khối lượng của hạt nhân và e B. Khối lượng của nguyên tử trừ đi khối lượng của e C. tổng khối lượng của các nucleon D. Khối lượng của nguyên tử trừ đi khối lượng Z e Đơn vị khối luợng nguyên tử được xác định bằng A. 1/12 khối lượng của một nguyên tử C B. 1/NA g C. 1/NA kg D. Cả A, C
  Xem: 1207.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  7      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG