GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 12  Hóa  Hóa Vô Cơ  [15 bài]
 Hóa Hữu Cơ     Hóa Vô Cơ   
Chuyên mục con Hóa Vô Cơ15 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Crom, Sắt, Đồng sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như kim loại nào không có tính sắt từ, nguyên tắc của quá trình tôi thép, quá trình nung nóng đỏ vật bằng thép, rồi gia công bằng cơ học....
  Xem: 1970.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Crom, Sắt, Đồng sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như phân lớp electron có năng lượng cao nhất của nguyên tử nguyên tố đồng (29Cu) có bao nhiêu electron, đồng bạch là hợp kim gì....
  Xem: 2356.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Crom, Sắt, Đồng sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như phương trình phản ứng xảy ra khi đốt cháy bột sắt trong khí oxi, từ bột Fe điều chế được FeO theo phản ứng nào.....
  Xem: 2888.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như nguyên tắc làm mềm nước là làm giảm nồng độ của chất nào, phương pháp làm mềm nước cứng tạm thời, độ dẫn điện của nhôm bằng bao nhiêu....
  Xem: 2316.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như ở nhiệt độ thường, kim loại nào không phản ứng được với nước, kim loại nào khử nước chậm ở nhiệt độ thường, nhưng phản ứng mạnh với hơi nước ở nhiệt độ cao....
  Xem: 2366.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như các ứng dụng không phải của NaOH, Natri hiđroxit được điều chế bằng cách nào, điện phân dung dịch NaCl với cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, giữa hai cực có vách ngăn xốp. ở cực âm xảy ra quá trình gì....
  Xem: 1933.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như khi cho một miếng natri có hình dạng bất kì vào chậu nước có pha thêm vài giọt quỳ tím, kim loại kiềm nào được dùng trong tế bào quang điện....
  Xem: 2412.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như Li đến Cs có trong nhóm kim loại kiềm, nguyên nhân kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp...
  Xem: 2864.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Đại Cương Về Kim Loại sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách cho lá kẽm tác dụng với dung dịch axit, cặp kim loại tiếp xúc với nhau, khi xảy ra sự ăn mòn điện hoá thì trong cặp nào sắt không bị ăn mòn....
  Xem: 2902.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về Đại Cương Về Kim Loại sau đây sẽ giúp đỡ các bạn một số vấn đề để ôn thi đại học. Ở bài trắc nghiệm này chúng ta sẽ đi một số vấn đề như loại ăn mòn kim loại phổ biến và nghiêm trọng nhất, điều kiện cần và đủ để xảy ra sự ăn mòn điện hoá, các điện cực trong sự ăn mòn điện hoá....
  Xem: 1579.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG