GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 11  Sinh Học  Sinh Trưởng Và Phát Triển  [47 bài]
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   
Chuyên mục con Sinh Trưởng Và Phát Triển47 bài trong 5 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Tại sao tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ? a/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Na để hình thành xương; b/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Ca để hình thành xương; c/ Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá K để hình thành xương........
  Xem: 2224.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phát triển của cơ thể động vật bao gồm: a/ Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể; b/ Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào; c/ Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể; d/ Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào..........
  Xem: 2261.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phitôcrôm là: a/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là prôtêin và chứa các hạt cần ánh sáng để nảy mầm; b/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là phi prôtêin và chứa các hạt cần ánh sáng để nảy mầm; c/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là prôtêin và chứa các lá cần ánh sáng để quang hợp; d/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì nhưng không cảm nhận ánh sáng..........
  Xem: 2294.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Không dùng Auxin nhân tạo đối với nông phẩm trực tiếp làm thức ăn là vì: a/ Làm giảm năng suất của cây sử dụng lá; b/ Không có enzim phân giải nên tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại đơi với người và gia súc; c/ Làm giảm năng suất của cây sử dụng củ; d/ Làm giảm năng suất của cây sử dụng thân............
  Xem: 1658.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sinh trưởng thứ cấp là: a/ Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân thảo hoạt động tạo ra; b/ Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân gỗ hoạt động tạo ra; c/ Sự tăng trưởng bề ngang của cây một lá mầm do mô phân sinh bên của cây hoạt động tạo ra; d/ Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh lóng của cây hoạt động tạo ra...............
  Xem: 1654.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào? a/ Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch; b/ Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch; c/ Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch; d/ Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch...........
  Xem: 2024.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chuyển 1 tế bào 2n vào một tế bào trứng đã mất nhân và kích thích phát triển phôi là: a. Sinh sản vô tính tự nhiên; b. Nhân bản vô tính; c. Sinh sản hữu tính tự nhiên; d. Trinh sinh. Nhóm động vật nào sau đây sinh sản bằng cách nảy chồi? a. San hô và trùng đế giày; b. Trai sông và hải quỳ; c. Hải quỳ và san hô; d. Thủy tức và trùng biến hình..........
  Xem: 1556.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mục đích của việc bóc một phần vỏ của cành khi chiết là: a. Kích thích ra rễ phần trên; b. Để cành chiết dễ đẻ nhánh; c. Để tiện cho việc cắt rời cành khỏi cây; d. Để nhanh cho quả sau khi chiết. Phương pháp trồng nào sau đây dễ xuất hiện đặc điểm mới ở cây con so với bố mẹ? a. Giâm cành; b. Ghép cành..............
  Xem: 1605.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cấu trúc nào sau đây vừa làm chức năng nội tiết vừa làm chức năng ngoại tiết? a. Buồng trứng; b. Thể vàng; c. Nhau thai; d. Tuyến yên. Các chất độc hại khi tác dụng vào cơ thể mẹ có thể dẫn đến quái thai vì: a. Gây chết tinh trùng; b. Gây chết trứng; c. Gây sai lệch quá trình sinh trưởng và phát triển............
  Xem: 1347.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong hệ thần kinh ống, bộ phận nào được xem là trung khu của phản xạ có điều kiện? a. Chất xám của tuỷ sống; b. Chất xám của tiểu não; c. Các hạch thần kinh của hành não; d. Vỏ của bán cầu đại não. Tổ chức thần kinh bắt đầu xuất hiện từ ngành động vật nào sau đây? a. Chân khớp; b. Ruột khoang; c. Giun dẹp.......
  Xem: 1401.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG