GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 8  Hóa Học  Công Thức - Phương Trình Hóa  [17 bài]
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   
Chuyên mục con Công Thức - Phương Trình Hóa17 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Trong các ví dụ sau, ví dụ nào nói đến sự biến đổi hóa học:
a. Nung nóng tinh thể iot
b. Sự ngưng tụ hơi nước
c. Sự thăng hóa của nước đá khô
d. Sự rỉ sét
  Xem: 1054.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các cách phát biểu về định luật bảo toàn khối lượng, cách phát biểu nào sau đây đúng?
a. Tổng sản phẩm các chất bằng tổng chất tham giá.
b. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thành.
c. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.
d. Không có phát biểu nào đúng.
  Xem: 1075.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào đâu để ta có thể dự đoán được nó là hiện tượng hóa học, trong đó có phản ứng hóa học xảy ra?
a. Nhiệt độ phản ứng
b. Tốc độ phản ứng
c. Chất mới sinh ra
d. Tất cả đều sai
  Xem: 1144.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hiện tượng nào sau đây gọi là hiện tượng hóa học?
a. Người ta điện phân nước, thu được oxi và hiđro.
b. Người ta để nước biển bay hơi, thu được muối ăn.
c. Để cốc nước trong tủ lạnh sẽ đông lại thành đá.
d. Khí oxi tan một phần nhỏ trong nước nên giúp cho các sinh vật trong nước sống được.
  Xem: 1071.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định có phản ứng hóa học xảy ra?
a. Có chất kết tủa (chất không tan).
b. Có chất khí thóa ra (sủi bọt).
c. Có sự thay đổi màu sắc.
d. Một trong số các dấu hiệu trên.
  Xem: 1093.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một vật bằng sắt để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật thay đổi thế nào so với khối lượng của vật trước khi gỉ?
a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d. Không thể biết được
  Xem: 1045.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi nung thanh sắt trong không khí thì khối lượng thanh sắt sau phản ứng sẽ:
a. Không thay đổi
b. Giảm đi
c. Không xác định được
d. Tăng lên
  Xem: 1104.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để phát hiện một lái xe có uống rượu hay không, cảnh sát giao thông sử dụng dụng cụ phân tích hơi thở. Theo bạn, dụng cụ phân tích hơi thở phát hiện được người uống rượu là do:
a. Rượu trong hơi thở tác dụng với chất hóa học trong máy và làm biến đổi màu sách của chúng nên phát hiện được.
b. Rượu làm hơi thở nóng lên nên máy đo được.
c. Rượu làm người tái xế nói nhiều nên máy phát hiện ra được.
d. Rượu gây tiết bọt nhiều nên máy phát hiện được.
  Xem: 1097.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ý nghĩa của định luật bảo toàn khối lượng là:
a. Vật chất không bị tiêu hủy và thay đổi.
b. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử không bị chia nhỏ hơn.
c. Trong phản ứng có n chất tham gia, nếu biết khối lượng của (n - 1) chất thì tính được khối lượng chất còn lại.
d. Tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng.
  Xem: 1046.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hiện tượng nào sau đây gọi là hiện tượng hóa học?
a. Thanh sắt để lâu ngày trong không khí sẽ bị rỉ.
b. Đèn tín hiệu giao thông chuển từ màu xanh sang màu vàng rồi màu đỏ.
c. Nước cho vào tủ lạnh thì động thành đá, để ngoài không khí thì chảy ra.
d. Khi mặt trời mọc, những giọt sương long lanh trên những cành cây tan dần.
  Xem: 1039.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG