GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 8  Hóa Học  MOL và Tính toán hóa học  [23 bài]
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   
Chuyên mục con MOL và Tính toán hóa học23 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Đốt 16,8 gam sắt kim loại trong bình chứa oxi, người ta thu được 23,2 gam oxit sắt. Công thức hóa học đơn giản của oxit sắt là:
a. FeO
b. Fe2O3
c. Fe3O4
d. FeO2
  Xem: 915.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đốt cháy 6,5 gam một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 4,48 lít khí sunfuro7 (ở đktc). Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng là:
a. 4,48 lít
b. 2,24 lít
c. 4,4 lít
d. 4,5 lít
  Xem: 1190.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đốt cháy 6,8 gam một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 4,48 lít khí SO2 (ở đktc). Hãy xác định độ tinh khiết của mẫu lưu huỳnh.
a. ≈ 94%
b. ≈ 95%
c. 94,12%
d. Tất cả đều sai
  Xem: 955.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong nông nghiệp người ta có thể dùng đồng (II) sunfat như một loại phân bốn vi lượng để bón ruộng, làm tăng năng suất cây trồng. Nếu dùng 8 gam chất này thì có thể đưa vào đất bao nhiêu gam đồng?
a. 3,4 gam
b. 3,2 gam
c. 3,3 gam
d. 4,5 gam
  Xem: 955.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nếu hai chất khí có thể tích bằng nhau thì:
a. Chúng có cùng khối lượng.
b. Chúng có cùng số phân tử.
c. Chúng khác nhau về số mol.
d. Không thể kết luận được.
  Xem: 1398.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Kết luận nào sau đây đúng?
a. Công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của các nguyên tố.
b. Công thức hóa học biểu diễn thành phần phân tử của một chất.
c. Công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của các nguyên tố và số nguyên tử của các nguyên tố đó.
d. Công thức hóa học biểu diễn thành phần nguyên tử tạo ra chất.
  Xem: 970.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một hợp chất X có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong phân tử của hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố natri. Số nguyên tử của oxi và natri có trong phân tử của hợp chất lần lượt là:
a. 1 và 2
b. 2 và 4
c. 1 và 4
d. 2 và 2
  Xem: 898.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Câu nào sau đây đúng?
a. Khối lượng mol phân tử của hiđro là 2đvC.
b. Khối lượng mol phân tử của hiđro là 1 gam.
c. Khối lượng mol phân tử của hiđro là 2 gam.
d. Thể tích mol phân tử oxi ở đktc phải lớn hơn 22,4 lít vì có khối lượng mol lớn hơn khối lượng mol của hiđro.
  Xem: 1282.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biết số mol của S; C; Mg: P lần lượt là: 0,1 mol; 0,25 mol; 0,6 mol; 0,3 mol. Vậy khối lượng tương ứng là:
a. 3,2 gam S; 3 gam C; 14,4 gam Mg; 9,3 gam P
b. 3,2 gam S; 3 gam C; 14,4 gam Mg; 8,3 gam P
c. 3,4 gam S; 3 gam C; 14,4 gam Mg; 9,3 gam P
d. 3,2 gam S; 3,6 gam C; 14,4 gam Mg; 9,3 gam P
  Xem: 1099.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trộn 8 gam hiđro với 48 gam oxi và đốt cháy. Khối lượng nước tạo thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:
a. 36 gam
b. 27 gam
c. 54 gam
d. 45 gam
  Xem: 1090.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG