GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 8  Toán  Hình Học  [118 bài]
 Đại Số     Hình Học   
Chuyên mục con Hình Học118 bài trong 12 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Cho hình chóp cụt đều có đáy là đa giác n cạnh. Trong các kết luận sau kết luận nào sai?
A. Hình chóp cụt đều đó có n + 1 mặt
B. Hình chóp cụt đều đó có n mặt bên
C. Hình chóp cụt đều đó có 3n cạnh
D. Hình chóp cụt đều đó có 2n đỉnh
  Xem: 1025.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC cạnh AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm, độ dài cạnh bên bằng 10cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng bằng:
A. 300cm2
B. 288cm2
C. 360cm2
D. Một đáp án khác
  Xem: 1120.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có:
A. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh
B. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh
C. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh
D. 6 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh
  Xem: 1362.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho một hình lập phương. Có bao nhiêu đoạn thẳng mà hai mút của nó là hai đỉnh của hình lập phương?
A. 32
B. 30
C. 26
D. 28
  Xem: 1126.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác ABC cạnh AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 12cm, độ dài cạnh bên bằng 10cm. Diện tích xung quanh của lăng trụ đó bằng bao nhiêu?
A. 18cm2
B. 250cm2
C. 200cm2
D. 260cm2
  Xem: 1075.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh 4cm. Gọi M, N, M', N' lần lượt là trung điểm của AB, AD, A'B', A'D'. Thể tích của lăng trụ BDNM.B'D'N'M' bằng:
A. 24cm3
B. 30cm3
C. 26cm3
D. 28cm3
  Xem: 1344.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Có thể vẽ được bao nhiêu hình thang có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn tâm O bán kính R = 1cm cho trước mà diện tích bằng 5cm2?
A. 0
B. Vô số
C. 1
D. 2
  Xem: 1109.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Có thể vẽ được bao nhiêu hình thoi có bốn đỉnh nằm trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm sao cho diện tích bằng 50cm2?
A. Vô số
B. 2
C. 0
D. 1
  Xem: 1476.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hai hình chữ nhật bằng nhau thì có cùng diện tích.
B. Hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau thì có cùng chiều dài và chiều rộng.
C. Diện tích đa giác luôn là một số nguyên dương.
D. Diện tích hình chữ nhật tính được nếu biết độ dài đường chéo.
  Xem: 1172.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Diện tích tam giác đều có cạnh bằng 2a gấp mấy lần diện tích tam giác đều cạnh bằng a?
A. 2 lần
B. 4 lần
C. 6 lần
D. 5 lần
  Xem: 1239.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  12      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG