GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 8  Hóa Học  Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  [33 bài]
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   
Chuyên mục con Oxi - Không Khí - Hidro - Nước33 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất, dung dịch axit sunfuric H2SO4, dung dịch natri hiđroxit NaOH, dung dịch muối ăn NaCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ.
a. Giấy quỳ tím
b. Giấy quỳ tím và đun cạn
c. Nhiệt phân và phenolphtalein
d. Dùng dung dịch NaOH
  Xem: 995.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Có một hỗn hợp gồm 75% Fe2O3 và 25% CuO. Người ta dùng H2 để khử 16 gam hỗn hợp trên. Khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng lần lượt là:
a. 8,4 gam và 3,2 gam
b. 8 gam và 4 gam
c. 8,2 gam và 3,4 gam
d. Tất cả đều sai
  Xem: 994.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Dùng khí hiđro để khứ 96 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO trong hỗn hợp, tỉ lệ khối lượng Fe2O3 và CuO là 3 : 1. Khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng lần lượt là:
a. 50,1 gam và 19 gam
b. 50,4 gam và 19,2 gam
c. 51 gam và 19,2 gam
d. 25 gam và 35 gam
  Xem: 887.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mục tiêu của hóa học là khảo sát tính chất của các chất, nghĩa là các chất thể hiện và chúng có thể được biến đổi như thế nào dưới sự quan sát của chúng ta? Phát biểu nào dưới đây mô tả đúng tính chất của nước?
a. Nước là H2O.
b. Nước là một chất rất thông dụng.
c. Cơ thể sống cần nước.
d. Nước là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.
  Xem: 867.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đốt quặng pirit sắt FeS2 trong khí oxi thì tạo ra sắt (III) oxit và khí sunfurơ. Hệ số cân bằng của phản ứng là:
a. 4, 11, 2 và 8
b. 4, 22, 2 và 8
c. 2, 6, 2 và 4
d. Tất cả đều sai
  Xem: 973.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh trong một bình chứa 2,24 lít khí oxi (đo ở đktc). Tính thể tích khí sunfurơ thu được:
a. 2,24 lít
b. 3,36 lít
c. 2,28 lít
d. Tất cả đều sai
  Xem: 1051.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tính khối lượng kali pemanganat cần dùng để điều chế một lượng oxi đủ dùng cho phản ứng tác dụng với sắt tạo ra 4,64 gam oxit sắt từ Fe3O4.
a. 12,64 gam
b. 13 gam
c. 12,5 gam
d. Tất cả đều sai
  Xem: 933.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nugn 150kg đá vôi có lẫn 20% tạp chất, ta được vôi sống CaO và khí cacbonic. Khối lượng vôi sống thu được là:
a. 68kg
b. 67,5kg
c. 87,2kg
d. 67,2kg
  Xem: 993.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tại nhiệt độ và áp suất xác định, khối lượng của 7 lít khí oxi và 8 lít khí nitơ đều bằng 10 gam. Không khí có khoảng 80% thể tích là nitơ và 20% thể tích là oxi. Thể tích của 10 gam không khí tại cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất trên sẽ vào khoảng:
a. 15 lít
b. 10 lít
c. 7,8 lít
d. 7,2 lít
  Xem: 991.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ chừng 100kg khí cacbonic và sau khi đồng hóa, cây cối cho khí oxi. Biết rằng số mol khí oxi do quang hợp của cây sinh ra bằng số mol khí cacbonic được hấp thụ. Thể tích khí oxi do cây cối sinh ra trên 1 hecta đất trong mỗi ngày là:
a. 51000 lít
b. 50900 lít
c. 50909 lít
d. Tất cả đều sai
  Xem: 1017.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG