GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 8  Hóa Học  Dung Dịch  [30 bài]
 Nguyên tử - Phân tử     Công Thức - Phương Trình Hóa     MOL và Tính toán hóa học     Oxi - Không Khí - Hidro - Nước     Dung Dịch   
Chuyên mục con Dung Dịch30 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Một dung dịch NaCl nóng chứa 60 gam NaCl trong 120 gam nước được làm lạnh về nhiệt độ 200C. Biết độ tan của NaCl ở 200C là 36gam. Hãy cho biết khối lượng NaCl tách ra khỏi dung dịch.
a. 16 gam
b. 15,8 gam
c. 20 gam
d. 16,8 gam
  Xem: 1145.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hòa tan 33,6 lít khí hiđroclorua HCl (ở đktc) vào 500cm3 nước thành dung dịch axit HCl (coi thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ mol của dung dịch axit là:
a. 3,5M
b. 2,9M
c. 3M
d. 4,5M
  Xem: 969.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khối lượng CuSO4.5H2O khi cho vào 50 gam dung dịch CuSO4 4% để được dung dịch CuSO4 có nồng độ 14% là:
a. 10 gam
b. 10,5 gam
c. 11 gam
d. 25 gam
  Xem: 1010.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 khi thêm 1 lít nước vào 500 ml dung dịch HNO3 32% (D = 1,2g/ml) là:
a. 12%
b. 13%
c. 12,5%
d. 20%
  Xem: 986.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để pha chế 400ml dung dịch 2M thì thể tích dung dịch HCl 10M và thể tích nước cần dùng là:
a. 65ml HCl và 335 ml nước
b. 75ml HCl và 325 ml nước
c. 80ml HCl và 320 ml nước
d. 200 ml HCl và 200 ml nước
  Xem: 1074.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 gam dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 gam dung dịch H2SO4. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng (biết D = 1,1g/cm3).
a. 2,24 mol
b. 2,5 mol
c. 2,3 mol
d. Một kết quả khác
  Xem: 1046.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Có dung dịch NaOH 2mol/l, muốn có 250 ml dung dịch NaOH 0,5M, người ta pha chế như thế nào?
a. Cho nước vào 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
b. Cho nước vào 60,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
c. Cho nước vào 63,5ml dung dịch NaOH 2M cho đủ 250ml.
d. Một phương pháp khác.
  Xem: 955.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho thêm nước vào 150 gam dung dịch HCl nồng độ 2,65% để được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:
a. 0,0545M
b. 0,05M
c. 0,064M
d. Một kết quả khác
  Xem: 1008.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:
a. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.
b. Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch.
c. Số gam chất tan trong 100 gam dung môi.
d. Số gam chất tan trong một khối lượng xác định dung dịch.
  Xem: 965.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nước và rượu dễ trộn lẫn để tạo thành dung dịch, 80ml rượu và 50ml nước được trộn lẫn. Phát biểu nào sau đây đúng?
a. Nước là dung môi
b. Rượu là chất tan
c. Dung môi là rượu
d. Cả hai là dung môi vì đều là chất lỏng
  Xem: 1005.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG