GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 6  Vật Lý  Cơ Học  [28 bài]
 Cơ Học     Nhiệt Học   
Chuyên mục con Cơ Học28 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Xem hình vẽ, sử dụng hệ thống ròng rọc ở trường hợp số mấy làm cho lực kéo vật lên lớn nhất? Biết trọng lượng các vật bằng nhau. a. Trường hợp 1 b. Trường hợp 2 c. Trường hợp 3 d. Cả ba trường hợp đều bằng nhau . Trong các hình vẽ, các ròng rọc cố định là: a. Ròng rọc 1, 2 và 4 b. Ròng rọc 1, 2, 3 và 4 c. Ròng rọc 3 và 4 d. Ròng rọc 2 và 3
  Xem: 2816.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đặt vào O3 một lực 100N thì mới nâng được vật m lên. Hỏi lực nào sau đây đặt vào O2 có thể nâng m lên? a. 100N b. 90N c. 80N d. Cả 3 câu trên đều sai . Chọn đáp án đúng. Để nâng được vật lên thì có thể tác dụng lực vào: a. Điểm O1 b. Điểm O c. Điểm O2 d. Điểm O1 hoặc O2 . Để thanh đỡ thăng bằng, người ta treo vật m2 vào O2 hoặc treo m3 vào O3. Biết rằng OO1 = 15cm, OO2 = 15cm, OO3 = 30cm. Bốn bạn học sinh nhận xét về độ lớn m1, m2, m3 như sau. Theo em nhận xét nào đúng?
  Xem: 1972.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Dùng xà beng để bẩy một ống cống. Trường hợp nào có thể bẩy dễ dàng hơn? a. Trường hợp 1 b. Trường hợp 2 c. Cả hai trường hợp d. Không có trường hợp nào . Trong các điểm trên hình vẽ, điểm nào là điểm tựa của đòn bẩy? a. O1 b. O2 c. O d. O3 . Nếu đặt vào O3 một lực nhỏ nhất là 10N thì nâng được vật m lên. Hỏi nếu dùng lực đó đặt vào điểm nào sau đây, thì cũng có thể nâng được vật m lên?
  Xem: 1607.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo: a. Ít nhất bằng trọng lượng vật b. Nhỏ hơn trọng lượng vật c. Bằng trọng lượng vật d. Lớn hơn trọng lượng vật . Khi lăn thùng sơn từ dưới đất lên thùng xe, chú công nhân đã dùng thử bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Với bốn tấm ván, chú công nhân phải dùng các lực có độ lớn khác nhau. Trường hợp nào chú công an dùng tấm ván dài nhất? a. F1 = 1000N b. F2 = 200N c. F3 = 500N d. F4 = 800N
  Xem: 2178.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn kết luận đúng nhất. Máy cơ đơn giản là những thiết bị dùng để biến đổi lực về: a. Điểm đặt b. Điểm đặt, phương, chiều c. Điểm đặt, phương, chiều, độ lớn d. Độ lớn . Chọn câu trả lời đúng nhất. Khó khăn gặp phải khi kéo trực tiếp vật nặng từ dưới hố sâu lên theo phương thẳng đứng là: a. Tư thế kéo không thuận lợi b. Phải tập trung nhiều người c. Dây kéo dễ bị đứt d. Cả A và B . Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây? a. F < 20N b. F = 20N c. 20N < F < 200N d. F = 200N
  Xem: 1759.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản? a. Người đứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao để xây nhà b. Dùng búa để nhổ đinh c. Lăn bằng tay một thùng phuy nặng trên tấm ván từ mặt đường lên sàn xe tải d. Lăn thùng phuy trên mặt đường ngang bằng tay . Khi kéo trực tiếp ống bê tông lên theo phương thẳng đứng thì gặp những khó khăn gì? a. Tư thế đứng không vững chắc, dễ ngả b. Phải tính đến khả năng chịu lực của dây kéo c. Phải cần nhiều người d. Cả ba câu trên đều đúng
  Xem: 2242.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để xác định khối lượng riêng của một vật không thấm nước có hình dạng bất kỳ, cần những dụng cụ sau: a. Bình chia độ, thước, lực kế b. Cân, thước, lực kế c. Bình chia độ, cân d. Lực kế, thước . Chọn câu trả lời đúng. Một bạn học sinh sau khi tính toán khối lượng riêng và trọng lượng riêng của một số vật đã ghi được kết quả như sau: a. Vật 1: D1 = 700 kg/m3 ; d1 = 700 N/m3 b. Vật 2: D2 = 200 kg.m3 ; d2 = 2000 N.m3 c. Vật 3: D3 = 2300 kg/m3 ; d3 = 230 N/m3 d. Vật 4: D4 = 1800 kg/m3 ; d4 = 18000 N/m3
  Xem: 1552.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đơn vị khối lượng riêng kí hiệu là: a. kg/m3 b. kg/dm3 c. N/m3 d. N/dm3 . Trong các nhận xét sau đây, khi so sánh một thìa nhôm và một nồi nhôm thì nhận xét nào là sai? a. Có thể tích khác nhau b. Có khối lượng khác nhau c. Có khối lượng riêng khác nhau d. Có trọng lượng khác nhau . Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3, có nghĩa là: a. 7800kg sắt bằng 1m3 sắt b. 1m3 sắt có trọng lượng là 7800kg c. 1m3 sắt có khối lượng riêng là 7800kg d. 1m3 sắt có khối lượng 7800kg
  Xem: 1662.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các câu sau đây, câu nào là đúng? a. Khối lượng riêng của một chất tỉ lệ thuận với khối lượng của vật b. Khối lượng riêng của một chất tỉ lệ nghịch với thể tích của vật c. Câu A, B đều đúng d. Câu A, B đều sai . Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng là: a. d = 10D b. d = D/10 c. D = 10d d. d = P/V . Đơn vị trọng lượng riêng kí hiệu là: a. kg/m3 b. kg/dm3 c. N/m3 d. N/dm3
  Xem: 1508.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn câu trả lời đúng. Khi đi mua, bán những mặt hàng cần phải dùng cân, người ta có thể dùng lực kế thay cân vì: a. Lực kế dùng để đo khối lượng của vật b. Lực kế dùng để đo trọng lượng của vật, mà trọng lượng luôn bằng khối lượng của vật c. Lực kế dùng để đo trọng lượng của vật, mà trọng lượng luôn tỉ lệ với khối lượng của vật d. Các câu trên đều sai . Chọn câu trả lời đúng. Cấu tạo của một lực kế lò xo đơn giản bao gồm: a. Kim chỉ thị, bảng chia độ, lò xo b. Kim chỉ thị, lò xo, vỏ lực kế c. Lò xo, bảng chia độ, vật nặng d. Bảng chia độ, lò xo
  Xem: 1626.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG