GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Văn Phòng  MS Powerpoint  [12 bài]
 MS Word     MS Excel     MS Powerpoint     MS Access   
Chuyên mục con MS Powerpoint12 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Muốn định dạng cùng một lúc Font chữ, màu chữ, kích thước chữ cho tất cả các Slide cũ và mới ta chọn. [a]--Chọn trình đơn Format/ Font… [b]--Chọn trình đơn Format/ Replace font; [c]--Chọn trình đơn View/ Master/ Slide master; [d]--Chọn trình đơn View/ Header and Footer; 9 - Có thể chèn đối tượng nào vào Slide Master ? [a]--Đối tượng chữ nghệ thuật WordArt; [b]--Đối tượng ảnh; [c]--Đối tượng Media Clip TB; [d]--Clip Art, WordArt, ảnh và Media Clip DB....
  Xem: 4410.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp các bạn biết cách vẽ 1 hình hình lập phương.Cách tạo một đường kẻ để nối giữa hai đối tượng .Cũng như đặt kích hoạt cho một đối tượng trong Slide. Thay thế phông chữ ban đầu cho các Slide; xem hoặc đặt thêm các hiệu ứng của đối tượng....
  Xem: 3131.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để chèn một tệp âm thanh vào Slide hiện tại ta làm thế nào từ hình H.48? [a]--Chọn mục 1/ Chọn tệp/ OK; [b]--Chọn mục 2/ Chọn tệp/ OK; [c]--Chọn mục 3/ Chọn tệp/ OK; [d]--Chọn mục 4/ Chọn tệp/ OK. 2 - Chèn 1 tệp có cả âm thanh và hình ảnh vào một Slide, từ hình H.48 ta chọn mục nào? [a]--Chọn mục 1/ Chọn tệp/ OK; [b]--Chọn mục 2/ Chọn tệp/ OK; [c]--Chọn mục 3/ Chọn tệp/ OK; [d]--Chọn mục 4/ Chọn tệp/ OK.....
  Xem: 3581.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để thay đổi kiểu trình bày của Slide ta chọn nút nào trên hình H.33? [a]--Chọn 15 và chọn kiểu khác; [b]--Chọn 20 và chọn kiểu khác; [c]--Chọn 21 và chọn kiểu khác; [d]--Chọn 17 và chọn kiểu khác. 3 - Để chèn một ảnh dạng *.JPG trong đĩa cứng ta thao tác như thế nào? [a]--Mở menu Insert/ Picture/ Clip art/ chọn ảnh/ nhấn Insert; [b]--Mở menu Insert/ Picture/ From file/ chọn ảnh/ nhấn Insert; [c]--Mở menu Insert/ Picture/ Word art; [d]--Mở menu Insert/ Picture/ Autoshape/ chọn ảnh/ nhấn Insert.....
  Xem: 3114.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thanh công cụ "Slide sorter" xuất hiện khi nào? [a]--Chọn kiểu trình bày màn hình Normal view; [b]--Chọn kiểu trình bày màn hình Slide sorter view; [c]--Chọn kiểu trình bày màn hình Outline view; [d]--Chọn kiểu trình bày màn hình Slide view. 4 - Đặt thời gian cho mỗi lần hiện đối tượng ta chọn? [a]--Mở menu Slide show và chọn View show; [b]--Mở menu Slide show và chọn Online Broad cast....
  Xem: 3040.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đặt hiệu ứng nhanh cho các đối tượng bằng Menu Bar, ta chọn: [a]--Slide show/ Custom Animation, [b]--Slide show/ Slide Transation, [c]--Slide show/ Preset Animation/ chọn kiểu hiệu ứng, [d]--Slide show/ Action setting. Thanh công cụ hình H.20 có tên là gì ? [a]--Formatting; [b]--Reviewing; [c]--Control toolbox; [d]--Outlining.....
  Xem: 3077.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Kiểu trình bày số 1 trong hình H.9 có tên là gì? [a]--Đối tượng là văn bản; [b]--Danh sách các dòng văn bản; [c]--Văn bản ở trên đối tượng; [d]--Tiêu đề của bản trình diễn. Có mấy kiểu trình bày màn hình để soạn một trình diễn: [a]--Có 2 kiểu; [b]--Có 4 kiểu; [c]--Có 5 kiểu; [d]--Có 6 kiểu.....
  Xem: 3603.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp các bạn hiểu biết thêm kiến thức về PowerPoint.Các bạn có thể hiểu biết thêm công cụ Microsoft PowerPoint để làm gì ? Cách tạo khuôn dạng tự động trong PowerPoint.Cũng như các cách trình bày văn bản trong PowerPoint....
  Xem: 4253.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Giả sử ta cần đưa vào trong tài liệu nhiều hình ảnh minh họa. Khi tiếp tục hiệu chỉnh và dàn trang, các hình đó khó giữ được các vị trí tương đối ban đầu. Giải pháp nào sau đây giúp ta xử lý tình huống trên? [a]--Xóa hình và chèn hình lại khi định dạng trang bị thay đổi; [b]--Chọn tất cả các hình, bấm chuột phải và chọn lệnh Group; [c]--Chọn Edit --> Select pictures từ menu mỗi khi di chuyển và làm việc với nhiều hình; [d]--Không phải các cách trên.....
  Xem: 3972.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Các lệnh nào sau đây thực hiện các lệnh định dạng dùng các nút trên thanh công cụ định dạng? [a]--Font Size; [b]--Font Color; [c]--Underlining; [d]--Tất các phương án trên. 2 - Mục đích của Format Painter? [a]--Để tô màu các hình ảnh trong slide; [b]--Để nhấn mạnh các văn bản quan trọng; [c]--Sao chép định dạng từ một đối tượng hoặc một; khối văn bản và sau đó áp đặt lên các đối tượng khác [d]--Để thay đổi màu nền cuả slide......
  Xem: 7739.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG