GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Sinh học  Sinh Học - Vi Sinh Vật  [21 bài]
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   
Chuyên mục con Sinh Học - Vi Sinh Vật21 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
. Virut thường không thể trực tiếp xâm nhập tế bào thực vật vì… A. thành tế bào thực vật rất bền vững. B. không có thụ thể thích hợp. C. kích thước lỗ màng nhỏ. D. Cả A và C.... Virut gây hại cho cơ thể vật chủ vì chúng… A. sống kí sinh trong tế bào vật chủ. B. sử dụng nguyên liệu của tế bào vật chủ. C. phá huỷ tế bào vật chủ. D. Cả, B và C... Công nghệ sinh học đã sản xuất prôtêin dựa vào sự sinh trưởng của vi sinh vật theo… A. cấp số nhân. B. cấp số cộng. C. cấp số mũ. D. hàm log.........
  Xem: 1583.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
. Trong số các vi rút sau loại chứa ADN(hai mạch) là A. HIV. B. vi rút khảm thuốc lá. C. phagơ T2. D. vi rút cúm.... Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự… A. hấp phụ- xâm nhập- lắp ráp- sinh tổng hợp- phóng thích. B. hấp phụ- xâm nhập - sinh tổng hợp- phóng thích- lắp ráp. C. hấp phụ - lắp ráp- xâm nhập - sinh tổng hợp- phóng thích D. hấp phụ- xâm nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp- phóng thích..... Chu trình tan là chu trình A. lắp axit nucleic vào protein vỏ. B. bơm axit nucleic vào chất tế bào.......
  Xem: 1296.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
. Virut xâm nhiễm vào tế bào thực vậtqua vật trung gian là A. ong, bướm. B. vi sinh vật. C. côn trùng. D: virut khác...... Tỷ lệ % bệnh đường hô hấp do các tác nhân virut là A. 60%. B. 70%. C. 80%. D. 90%...... Lõi của virut HIV là A. ADN. B. ARN. C. ADN và ARN. D. protein.... Lõi của virut cúm là A. ADN. B. ARN. C. protein. D. ADN và ARN......
  Xem: 1288.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Virut là A- một dạng sống đặc biệt chưa có cấu trúc tế bào. B- chỉ có vỏ là prôtêin và lõi là axit nuclêic. C- sống kí sinh bắt buộc. D- cả A,B và C.... Virut có cấu tạo gồm A- vỏ prôtêin ,axit nuclêic và có thể có vỏ ngoài. B- có vỏ prôtêin và ADN. C- có vỏ prôtêin và ARN. D- có vỏ prôtêin, ARN và có thể có vỏ ngoài..... Hai thành phần cơ bản của tất cả các virut bao gồm A. protein và axit amin. B. protein và axit nucleic .......
  Xem: 1428.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Yếu tố nào sau đây không phải của miễn dịch không đặc hiệu? a. Các yếu tố đề kháng tự nhiên của da và niêm mạc; b. Các dịch tiết của cơ thể như nước bọt, nước mắt, dịch vị; c. Huyết thanh chứa kháng thể tiêm điều trị bênh cho cơ thể; d. Các đại thực bào, bạch cầu trung tính của cơ thể...........
  Xem: 2389.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biện pháp nào sau đây góp phần phòng tránh việc lây truyền HIV/AIDS? a. Thực hiện đúng các biện pháp vệ sinh y tế; b. Không tiêm chích ma tuý; c. Có lối sống lành mạnh; d. Tất cả các biện pháp trên. Có bao nhiêu loại thể thực khuẩn đã được xác định? a. Khoảng 3000; b. Khoảng 2500; c. Khoảng 1500 đến 2000............
  Xem: 1785.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Các vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể suy giảm miễn dịch để tấn công gây các bệnh khác, được gọi là: a. Vi sinh vật cộng sinh b. Vi sinh vật hoại sinh c. Vi sinh vật cơ hội d. Vi sinh vật tiềm tan Hoạt động nào sau đây không lây truyền HIV? a. Sử dụng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm HIV; b. Bắt tay qua giao tiếp; c. Truyền máu đã bị nhiễm HIV; d. Tất cả các hoạt động trên...........
  Xem: 2155.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Virut chỉ chứa ADN mà không chứa ARN là: a. Virut gây bệnh khảm ở cây dưa chuột; b. Virut gây bệnh vàng cây lúa mạch; c. Virut cúm gia cầm; d. Cả a,b,c đều sai. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là: a. Virut gây bệnh ở người có chứa ADN và ARN; b. Virut gây bệnh ở thực vật thường bộ gen chỉ có ARN; c. Thể thực khuẩn không có bộ gen............
  Xem: 1883.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nuclêôcaxit là tên gọi dùng để chỉ: a. Phức hợp gồm vỏ capxit và axit nucleic; b. Các vỏ capxit của virút; c. Bộ gen chứa ADN của virút; d. Bộ gen chứa ARN của virút. Virút trần là virút: a. Có nhiều lớp vỏ prôtêin bao bọc; b. Chỉ có lớp vỏ ngoài, không có lớp vỏ trong; c. Có cả lớp vỏ trong và lớp vỏ ngoài; d. Không có lớp vỏ ngoài.........
  Xem: 1963.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Môi trường nào sau đây có chứa ít vi khuẩn ký sinh gây bệnh hơn các môi trường còn lại? a. Trong đất ẩm; c. Trong máu động vật; b. Trong sữa chua; d. Trong không khí. Nhóm vi sinh vật sau đây có nhu cầu độ ẩm cao trong môi trường sống so với các nhóm vi sinh vật còn lại là: a. Vi khuẩn; c. Nấm men; b. Xạ khuẩn; d. Nấm mốc..........
  Xem: 3895.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG