GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 7 >> Lịch Sử
Chuyên mục Lịch Sử29 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Người nào đã dâng sớ đòi vua chém đầu 7 tên nịnh thần?
A. Trần Khánh Dư
B. Chu Văn An
C. Trần Quốc Tuấn
D. Nguyễn Phi Khanh
  Xem: 1281.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tác phẩm "Binh Thư Yếu Lược" do ai viết?
A. Trần Hưng Đạo
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Nguyên Đán
D. Trần Quang Khải
  Xem: 1032.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ai là người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Trần Quang Khải
C. Trần Thủ Độ
D. Trần Thánh Tông
  Xem: 1013.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nhà Trần huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc hai bờ các con sông lớn vào năm nào?
A. Năm 1252
B. Năm 1248
C. Năm 1247
D. Năm 1225
  Xem: 1386.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Dưới thời nhà Lý, nước ta được chia thành?
A. 40 lộ, phủ
B. 24 lộ, phủ
C. 42 lộ, phủ
D. 22 lộ, phủ
  Xem: 1070.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nhà Đinh tồn tại trong bao nhiêu năm?
A. 12 năm
B. 10 năm
C. 15 năm
D. 14 năm
  Xem: 1049.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để dẹp "Loạn 12 sứ quân", Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với?
A. Sứ quân Trần Lãm
B. Sứ quân Nguyễn Siêu
C. Sứ quân Ngô Nhật Khánh
D. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp
  Xem: 1219.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Văn học chữ Nôm phát triển và đạt đến đỉnh cao với tác phẩm nào ?
A. Truyện Kiều
B. Cung Oán Ngâm Khúc
C. Chinh Phụ Ngâm
D. Thạch Sanh
  Xem: 1082.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Những sĩ phu nào dưới đây đã có công giúp Quang Trung xây dựng chính quyền mới ?
A. Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Huy Ích
B. Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Ngô Văn Sở
C. Nguyễn Thiếp, Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm
D. Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích
  Xem: 1084.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ai là người đứng đầu cuộc khởi nghĩa nông dân ở vùng Sơn Nam trong thế kỉ XVIII ?
A. Lê Duy Mật
B. Nguyễn Hữu Cầu
C. Nguyễn Danh Phương
D. Hoàng Công Chất
  Xem: 984.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  Đến trang:   2    3      
Support Link:
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG