GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 8 >> Lịch Sử
Chuyên mục Lịch Sử27 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Năm 1914, Nhật Bản mở rộng khu vực ảnh hưởng ở đâu?
A. Đông Nam Á
B. Việt Nam
C. Trung Quốc
D. Triều Tiên
  Xem: 997.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hồng quân Liên Xô tấn công Đức ở mặt trận phía đông châu Âu vào lúc nào?
A. 06/1944.
B. 12/1944
C. 04/1945.
D. 01/1945.
  Xem: 963.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Quan điểm của Mĩ trước nguy cơ chiến tranh là:
A. Liên kết với Anh - Pháp chống lại phát xít.
B. Không can thiệp vào sự kiện bên ngoài châu Mĩ.
C. Cùng phát xít đánh châu Âu để chia phần.
D. Bắt tay với Liên Xô đánh phát xít.
  Xem: 1147.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Việc thôn tính phần lớn châu Âu đã dọn đường cho hành động nào sau đây của phát xít Đức?
A. Chiếm toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
B. Thôn tính Liên Xô.
C. Tấn công Mĩ.
D. Tấn công châu Phi.
  Xem: 965.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đó là:
A. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.
B. Điện tín, điện thoại
C. Điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh
D. Ra đa, hàng không.
  Xem: 946.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phương án nào phản ánh sự tăng trưởng của nền kinh tế Pháp sau cách mạng công nghiệp?
A. Sản lượng gang, sắt tăng 3 lần; độ dài đường sắt tăng 100km; có khoảng 27000 chiếc máy hơi nước (1870).
B. Sản lượng gang, sắt tăng 6 lần; độ dài đường sắt tăng 200km; có khoảng 7000 chiếc máy hơi nước (1870).
C. Sản lượng gang, sắt tăng 4 lần; độ dài đường sắt tăng 500km; có khoảng 17000 chiếc máy hơi nước (1870).
D. Sản lượng gang, sắt tăng 5 lần; độ dài đường sắt tăng 1000km; có khoảng 5000 chiếc máy hơi nước (1870).
  Xem: 1054.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đến cuối thế kỉ XIX, Anh đã chiếm được vùng nào của Trung Quốc?
A. Châu thổ sông Dương Tử.
B. Vân Nam.
C. Vùng Đông Bắc.
D. Sơn Đông.
  Xem: 988.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cuộc cách mạng tư sản I-ta-li-a, Đức được diễn ra dưới hình thức nào?
A. Chiến tranh giành độc lập.
B. Thống nhất đất nước.
C. Một cuộc cải cách dân chủ.
D. Nội chiến.
  Xem: 942.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực nào?
A. Vấn đề áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật
B. Vấn đề thuộc địa và thị trường
C. Vấn đề tranh chấp quyền lực
D. Vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa
  Xem: 1036.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho đến những năm đầu thế kỉ XX, Nga là nước:
A. Cộng hòa liên bang.
B. Phong kiến.
C. Cộng hòa.
D. Đế quốc phong kiến.
  Xem: 968.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  Đến trang:   2    3      
Support Link:
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG