GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 9 >> Lịch Sử
Chuyên mục Lịch Sử11 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Vào năm 1990, thu nhập bình quân đầu người của Nhật Bản đạt được:
A. 29796 USD.
B. 27796 USD.
C. 23796 USD.
D. 26796 USD.
  Xem: 739.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Liên Xô đã làm gì trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX ?
A. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới
B. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp
C. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội
D. Có sửa chữa nhưng chưa triệt để
  Xem: 1009.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh được kí kết bởi những nguyên thủ nào?
A. Bu-sơ (cha) và Goóc-ba-chốp.
B. Ru-dơ-ven và En-xin.
C. Ních-xơn và Sta-lin.
D. Bill-Clintơn và Pu-tin.
  Xem: 1117.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hãy chỉ ra tên viết tắt của Liên minh châu Phi hiện nay?
A. AU.
B. PAU.
C. PLO.
D. UA.
  Xem: 855.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Liên minh quân sự, chính trị của các nước XHCN trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. NATO.
B. VAC-SA-VA.
C. CENTO.
D. AN-ZUS.
  Xem: 924.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nhằm mục đích mị dân, chương trình khai thác thuộc địa ở Đông Dương được chính phủ Pháp rêu rao là:
A. Giúp Việt Nam trở nên phú cường.
B. Nhằm khai hóa nhân dân ta.
C. Nhằm giúp Việt Nam đánh đổ chế độ phong kiến.
D. Giúp Việt Nam tiến lên tư bản chủ nghĩa.
  Xem: 931.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đâu là tên viết tắt của Đảng dân chủ tự do ở Nhật Bản?
A. LPD.
B. LDP.
C. DLP.
D. PLD.
  Xem: 1009.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sự không ổn định về kinh tế và xã hội ở Mĩ trong những năm sau Thế chiến thứ hai có nguồn gốc chủ yếu từ:
A. Quá trình chạy đua vũ trang mạnh mẽ.
B. Sự tha hóa về phẩm chất đạo đức và tệ tham nhũng lan tràn trong giới lãnh đạo Mĩ.
C. Sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn giữa các tầng lớp trong xã hội.
D. Sự cạnh tranh gay gắt của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật.
  Xem: 879.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sau khi bị hao tổn lực lượng ở Ô-ri-en-tê, Phi-đen và các đồng chí của mình đã kiên cường chiến đấu ở:
A. Gran-ma.
B. Xi-ê-ra Ma-e-xtơ-ra.
C. Xan-ta-cla-ra.
D. La-ha-ba-na.
  Xem: 977.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hãy xác định hậu quả lớn nhất mà chiến tranh thế giới thứ hai để lại đối với Liên Xô?
A. Hơn 1.710 thành phố bị đổ nát, hơn 27 triệu người chết.
B. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.
C. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy.
D. Tất cả các đáp án trên.
  Xem: 1007.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  Đến trang:   2      
Support Link:
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG