GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10 >> Giáo Dục Công Dân
Chuyên mục Giáo Dục Công Dân9 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
1.Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết làm gì ?
A. Chế tạo ra lửa
B. Biết làm đồ sắt
C. Biết làm đồ gốm
D. Chế tạo ra công cụ lao động
2. Gia đình là ... chung sống và gắn bó bởi quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống ?
A. Số đông người
B. Tập thể người
C. Cộng đồng người
D. Cả ba đều đúng
  Xem: 5453.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
1. Trong gia đình mối qua hệ quan trọng nhất là quan hệ nào ?
A. Quan hệ con cái
B. Quan hệ vợ chồng
C. Quan hệ ông bà
D. Quan hệ giữa các thành viên
2. Gia đình Việt Nam chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào sau đây ?
A. Đạo đức
B. Cả 3 đều đúng
C. Pháp luật
D. Phong tục
  Xem: 3807.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
1. Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm ?
A. Đói cho sạch , rách cho thơm
B. Xay lúa thì thôi ẳm em
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
D. Gắp lửa bỏ tay người
2. Biểu hiện của nhân phẩm ?
A. Có lương tâm trong sáng
B. Cả 3 đều đúng
C. Nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh
D. Thực hiện tốt các chuẩn mực xã hội
  Xem: 3558.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Lương tâm là….tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội ?
A. Trách nhiệm
B. Khả năng
C. Trạng thái
D. Năng lực
  Xem: 4004.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
1.Lương tâm có bao nhiêu trạng thái ?
A. Hai trạng thái
B. Bốn trạng thái
C. Năm trạng thái
D. Ba trạng thái
2.Tình yêu là......giữa hai người khác giới , ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt ?
A. Sự rung cảm quyến luyến sâu sắc
B. Có nhu cầu yêu
C. Sự đồng cảm
D. Sự hoà hợp của trái tim
  Xem: 4060.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượnt bao giờ cũng bắt đầu từ:
a. Sự biến đổi về lượng
b. Sự thay đổi những thuộc tính cơ bản của lượng
c. Quá trình biến đổi trạng thái của lượng
d. Sự thay đổi lượng đặc trưng
  Xem: 4052.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trường hợp nào sau đây là phủ định biện chứng?
a. Lúa gạo trồng được đem ăn hết
b. Tiền làm ra tiếp tục đầu tư kinh doanh sinh ra tiền lời
c. Lai tạo giống cho ra đời loại dưa hấu không hạt
d. Không chấp nhận bất kỳ hình thức kinh tế nào của Nhà nước tư bản chủ nghĩa, coi các hình thức đó là sai hoàn toàn và phải bị thay thế.
  Xem: 23374.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Vấn đề cơ bản của triết học là:
a. Vật chất và ý thức
b. Vật chất quyết định ý thức
c. Ý thức quyết định vật chất
d. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
  Xem: 3811.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Xác định tác giả của câu nói :" Sức có mạnh mới gánh được nặng đi xa. Người cách mạng có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"
  Xem: 4721.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  


Support Link:
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG