GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 128
Có nhiều người tin rằng sự ảnh hưởng của gene lên chỉ số IQ càng ngày càng kém quan trọng trong cuộc sống khi con người già đi và học hỏi thêm càng nhiều kinh nghiệm. Thật ngạc nhiên là điều ngược lại lại xảy ra. Đối với trẻ em, hệ số di truyền là 0,2 (20%), một thiếu niên là 0,4 và có thể lên đến 0.8 đối với người lớn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:06:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Điền số thích hợp vào dấu (?):
A-
Số 4
B-
Số 7
C-
Số 5
D-
Số 9
2-
Cho hình:

Hãy chọn thình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi :

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
3-
Lớp A có 47 học sinh, lớp B có 43 học sinh. Cả hai lớp được mua 450 quyển vở. Mỗi học sinh đều được mua một số vở như nhau. Hỏi mỗi lớp được mua bao nhiêu quyển vở?
A-
Lớp A: 235 quyển vở, lớp B:215 quyển vở.
B-
Lớp A: 245 quyển vở, lớp B:205 quyển vở.
C-
Lớp A: 240 quyển vở, lớp B:210 quyển vở.
D-
Lớp A: 250 quyển vở, lớp B:200 quyển vở.
4-
Trong bảng dưới đây, hãy tìm tổng của 3 số chẵn lớn nhất, sau đó tìm tích của 2 số lẻ nhỏ nhất. Cuối cùng lấy tổng trừ đi tích, kết quả là bao nhiêu?
A-
23
B-
30
C-
35
D-
43
E-
21
5-
Hãy tìm ra 3 hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 5, hình 7 và hình 9
B-
Hình 1, hình 5 và hình 9
C-
Hình 2, hình 3 và hình 8
D-
Hình 5, hình 6 và hình 9
E-
Hình 4, hình 8 và hình 9
F-
Hình 1, hình 4 và hình 5
6-
Điền số vào dấu (?):
A-
Số 3421
B-
Số 3281
C-
Số 1900
D-
Số 879
7-
Có một người hỏi một người đàn bà là bà đã có bao nhiêu con trai và con gái, bà ta đáp:
Mỗi đứa con gái của tôi có số chị em gái bằng với số anh em trai. Và mỗi đứa con trai của tôi có số chị em gái gấp đôi số anh em trai.
Hỏi bà ta có bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái?
A-
3 con trai và 4 con gái
B-
5 con trai và 8 con gái
C-
4 con trai và 7 con gái
D-
3 con trai và 6 con gái
8-
Một người lính đi đằng trước ba người lính đi đằng sau. Hỏi có bao nhiêu người lính?
A-
2 người lính
B-
3 người lính
C-
4 người lính
9-
Cho hình:

Hãy chọn thình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi :

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
10-
Một đoạn đường nọ trồng tất cả 20 cây với khoảng cách đều nhau. Nếu như bạn chạy trên đoạn đường đó với một số điều kiện như sau:
- Điểm xuất phát là cây đầu tiên.
- Sau 13 giây bạn đã đến chỗ cây thứ 13 rồi.
- Vận tốc của bạn không thay đổi.
Vậy bạn cần bao lâu nữa để đến cây cuối cùng?
A-
87/10 giây
B-
93/11 giây
C-
91/12 giây
D-
80/7 giây
E-
90/5 giây
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 979. Đăng: 10-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG