GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 129
Khoảng 75-80% sự chậm phát triển trí não là do di truyền, và 20-25% còn lại là do những nguyên nhân bên trong cơ thể như sự bất thường ở các nhiễn sắc thể hay chấn thương ở não. Sự chậm phát triển trí tuệ từ nhẹ đến vừa có thể có nguyên nhân là do sự rối loạn của một gene cho đến nhiều nhiễm sắc thể bất thường, có thể bao gồm hiện tượng mất đoạn nhiễm sắc thể. Theo như nhiên cứu trên những cặp sinh đôi, sự kém phát triển trí tuệ từ vừa đến nặng là không do yếu tố di truyền, nhưng dạng nhẹ của bệnh lại là do di truyền. Đó cũng là lý do họ hàng của những người kém phát triển trí tuệ nặng hầu hết đều bình thường còn trong những gia đình có người kém phát triển trí tuệ nhẹ thì có chỉ số IQ thấp hơn hẳn so với mức trung bình.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:18:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một ngày kim phút và kim giây vuông góc với nhau bao nhiêu lần?
A-
2.880 lần
B-
1.980 lần
C-
1.800 lần
D-
1.790 lần
E-
1.580 lần
2-
Một cầu thang có 13 bậc, trong đó có 1 bậc bị hỏng. Người thứ nhất bước lên bậc thứ nhất rồi cứ thế nhảy 2 bậc một cho đến khi lên tới đỉnh cầu thang. Người thứ hai cứ bước lên 3 bậc thang thì lui về 1 bậc, rồi lại tiếp 3 bậc, lui 1 bậc cho đến khi lên tới đỉnh cầu thang. Vậy theo bạn bậc thang thứ bao nhiêu bị hỏng?
A-
Bậc thang thứ 10 bị hỏng
B-
Bậc thang thứ 12 bị hỏng
C-
Bậc thang thứ 11 bị hỏng
D-
Bậc thang thứ 7 bị hỏng
E-
Bậc thang thứ 9 bị hỏng
3-
Điền số thích hợp vào dấu (?):
A-
Số 5
B-
Số 6
C-
Số 7
D-
Số 8
E-
Số 9
F-
Số 11
4-
Điền số vào dấu (?):
A-
Số 1209
B-
Số 387
C-
Số 945
D-
Số 854
5-
Có 100 đội bóng, phải đấu ít nhất bao nhiêu trận để có đội đoạt giải quán quân?
A-
100 trận
B-
89 trận
C-
90 trận
D-
93 trận
E-
99 trận
6-
Cho hình:

Hãy chọn thình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi :

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
G-
Hình 7
H-
Hình 8
7-
Cho hình:

Hãy chọn thình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi :

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
8-
Dung đi thăm lần lượt ba cậu bé hàng xóm mới. Biết rằng tích số của tuổi ba đứa bé bằng số phòng của tòa nhà là 56. Tổng bằng tuổi của Dung, là một số chẵn. Hỏi số tuổi lần lượt 3 đứa bé và tuổi của Dung là bao nhiêu?
A-
Tuổi lần lượt 3 đứa bé là: 2, 4, 7.
Tuổi của Dung là: 18
B-
Tuổi lần lượt 3 đứa bé là: 3, 5, 6.
Tuổi của Dung là: 14
C-
Tuổi lần lượt 3 đứa bé là: 1, 7, 8.
Tuổi của Dung là: 16
9-
Hình nào khác với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
10-
Cảnh sát khám nhà một tên trộm đã bỏ trốn, phát hiện thấy một chiếc vali có mật mã, bạn hãy giúp họ.
Mật mã là: Tổng tất cả các số là 26, số thứ nhất gấp đôi số cuối cùng, số thứ ba là số lớn nhất của hàng đơn vị và bằng số thứ hai nhân đôi rồi cộng với một.
A-
6596
B-
7685
C-
9890
D-
8594
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1023. Đăng: 11-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG