GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 133
Những nghiên cứu hiện đại sử dụng kĩ thuật MRI cho thấy kích cỡ bộ não có liên quan đến IQ với một hệ số là khoảng 0,4. Một nghiên cứu trên những cặp sinh đôi do Thompson cùng những cộng sự xuất bản vào năm 2001 cho thấy rằng chất xám có liên quan đến hệ số g và cũng có hệ số di truyền rất cao (một nghiên cứu gần đây cho thấy con số đó là 0,85).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:55:38(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình:

Hãy chọn thình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi :

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
2-
Hãy tìm quy luật rồi điền số vào các đỉnh trống A, B và C của các tam giác sau:
A-
A=28
B=6
C=4
B-
A=16
B=4
C=1
C-
A=32
B=9
C=3
D-
A=36
B=8
C=0
3-
Hãy tìm ra những hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1 và hình 5.
B-
Hình 3 và hình 6.
C-
Hình 2 và hình 4.
D-
Hình 2 và hình 5.
E-
Hình 1 và hình 6.
4-
Năm gia đình trong khu nhà nọ nuôi tổng cộng 150 con thỏ, số lượng cụ thể như hình vẽ dưới. Bạn hãy tính số thỏ nuôi của gia đình A và B, biết rằng tổng số thỏ ở hàng ngang và hàng dọc bằng nhau.
A-
A=40 con thỏ.
B=17 con thỏ.
B-
A=50 con thỏ.
B=7 con thỏ.
C-
A=60 con thỏ.
B=12 con thỏ.
D-
A=55 con thỏ.
B=15 con thỏ.
5-
Tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
6-
Hãy tìm số thay thế lần lượt các dấu (?) trong dãy số sau:
A-
Số 80 và số 84
B-
Số 70 và số 80
C-
Số 80 và số 90
D-
Số 79 và số 102
7-
Tìm một số bé nhất đáp ứng các điều kiện sau:
Chia cho 2 dư 1
Chia cho 3 dư 2
Chia cho 5 dư 3
A-
Số 17
B-
Số 43
C-
Số 10
D-
Số 65
E-
Số 13
8-
Có 20 người tới tham dự hội nghị Quốc Tế lớn. Hôm khai mạc, mọi người đều thân mật bắt tay nhau và vị trụ trì hội nghị.
Hỏi trong hội nghị các thành viên phải bắt tay tổng cộng bao nhiêu lần tất cả?
A-
398 lần
B-
400 lần
C-
402 lần
9-
Trên đĩa cân bên trái có 4 chú mèo to và 3 chú mèo con, nặng cả thảy 15 kg. Còn đĩa cân bên phải có 3 mèo to và 4 mèo con thì nặng 13 kg. Giả thiết các chú mèo to nặng bằng nhau, các chú mèo con cũng vậy. Vậy mỗi chú mèo to và mỗi chú mèo con nặng bao nhiêu kg?
A-
Mèo to nặng 2,5 kg, mèo con nặng 1,3 kg
B-
Mèo to nặng 3 kg, mèo con nặng 1 kg
C-
Mèo to nặng 4 kg, mèo con nặng 2 kg
D-
Mèo to nặng 2 kg, mèo con nặng 0,5 kg
10-
Một chú kiến phát hiện ra một con sau to nên gọi mười con kiến khác tới cõng về. Nặng quá, mỗi con kiến quay về gọi thêm mười con, thế vẫn chua cõng nổi, mỗi con kiến lại chạy về gọi thêm mười con ra nữa, lần này thì cõng được. Hỏi có bao nhiêu chú kiến để cõng nổi con sâu?
A-
101 chú kiến
B-
31 chú kiến
C-
901 chú kiến
D-
900 chú kiến
E-
1330 chú kiến
F-
1331 chú kiến
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1173. Đăng: 16-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG