GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 134
Nhiền nguồn thông tin khác nhau cùng đồng ý ở một điểm là não trước đóng một vai trò quyết định trong việc hình thành những "dòng suy nghĩ". Những bệnh nhân có những vấn đề về não trước có kết quả IQ và chất trắng cũng đã được cho là có liên quan mật thiết với trí thông minh tổng quát.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:26:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình:

Hãy chọn thình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi :

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
2-
Một lớp học nọ được nghỉ tết nên rủ nhau đi chơi. Có 1/6 số người đi xem phim, 1/4 số người đi siêu thị. Số người vào viện bảo tàng chỉ bằng 2/3 tổng số người đi xem phim và vào siêu thị. Còn lại 11 người đi thăm người ốm. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu người?
A-
36 người
B-
45 người
C-
54 người
D-
60 người
3-
Cho hình:

Hãy chọn thình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi :

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
4-
Thành đố Hòa: Số nào tăng lên 27 khi nó được nhân với 4. bạn hãy tìm số đó giúp Hòa nhé!
A-
Số 3
B-
Số 6
C-
Số 7
D-
Số 9
E-
Số 11
5-
Hoàng tử anh có 5 quả cầu thủy tinh, số quả cầu thủy tinh của hoàng tử em gấp 4 lần hoàng tử anh. Hoàng tử anh cho cậu em 3 quả, bù lại hoàng tử em trả lại anh số cầu thủy tinh gấp 4 lần chỗ còn lại của người anh. Cuối cùng, hoàng tử anh lại tặng em trai bốn trái.
Hỏi hoàng tử em có bao nhiêu quả cầu thủy tinh?
A-
20 quả cầu thủy tinh
B-
19 quả cầu thủy tinh
C-
18 quả cầu thủy tinh
D-
24 quả cầu thủy tinh
E-
15 quả cầu thủy tinh
6-
Cho hình:


Hãy chọn thình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi :

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
7-
Các chú Thỏ và Gà rủ nhau đi du lịch. Một người đếm các chú có tất cả 10 chiếc đầu và 36 cái chân. Hỏi có bao nhiêu chú Thỏ và bao nhiêu chú Gà?(Biết mỗi con không có dị tật)
A-
8 chú Thỏ và 2 chú Gà
B-
9 chú Thỏ và 1 chú Gà
C-
6 chú Thỏ và 4 chú Gà
D-
4 chú Thỏ và 6 chú Gà
8-
Cho hình:

Hình nào là hình thay thế cho dấu chấm hỏi?:

A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
9-
Hình nào khác biệt trong các hình sau đây?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
F-
Hình 6
10-
Trên bàn cân có bốn quả cân to và ba quả cân nhỏ. Tổng bốn quả cân to và ba quả cân nhỏ là 15kg, Tổng ba quả cân to và bốn quả cân nhỏ là 13 kg. Hỏi mỗi quả cân to và mỗi quả cân nhỏ nặng bao nhiêu kg?
A-
Cân to nặng 3 kg, cân nhỏ nặng 1 kg.
B-
Cân to nặng 2 kg, cân nhỏ nặng 2 kg.
C-
Cân to nặng 1 kg, cân nhỏ nặng 2,5 kg.
D-
Cân to nặng 1,5 kg, cân nhỏ nặng 4 kg.
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1080. Đăng: 16-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG