GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   

Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 03
Trình tự các loài có cấu tạo tim ngày càng hoàn thiện. A. Cá cóc -> cá sấu -> cá voi -> cá mập. B. Cá sấu -> cá cóc -> cá mập - > cá voi. C. Cá mập -> cá cóc -> cá sấu -> cá voi. D. Cá mập -> cá sấu -> cá cóc -> cá voi........ Sự phân hoá tim 4 ngăn có ư­u điểm lớn nhất là: A. Lực co bóp mạnh nên đẩy máu đi đư­ợc xa. B. Làm cho máu chảy nhanh trong động mạch. C. Khả năng điều hoà và phân phối máu tới các cơ quan nhanh chóng. D. Máu đi nuôi cơ thể không bị pha trộn..........
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:03:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trình tự các loài có cấu tạo tim ngày càng hoàn thiện.
A-
Cá cóc -> cá sấu -> cá voi -> cá mập.
B-
Cá sấu -> cá cóc -> cá mập - > cá voi.
C-
Cá mập -> cá cóc -> cá sấu -> cá voi.
D-
Cá mập -> cá sấu -> cá cóc -> cá voi.
2-
Sự phân hoá tim 4 ngăn có ư­u điểm lớn nhất là:
A-
Lực co bóp mạnh nên đẩy máu đi đư­ợc xa.
B-
Làm cho máu chảy nhanh trong động mạch.
C-
Khả năng điều hoà và phân phối máu tới các cơ quan nhanh chóng.
D-
Máu đi nuôi cơ thể không bị pha trộn.
3-
Sự hình thành hai tâm thất ở chim và thú ngoài tác dụng chia tim thành hai nửa riêng biệt còn có lợi.
A-
Lực co ở từng tâm thất khác nhau nên tiết kiệm đư­ợc năng l­ượng.
B-
Cho phép máu chỉ chảy theo một chiều.
C-
Hai vòng tuần hoàn hoạt động độc lập với nhau.
D-
Tạo ra lực co bóp mạnh hơn.
4-
Diễn biến của hệ tuần hoàn hở diễn ra như thế nào?
A-
Tim -> Động mạch -> Khoang máu -> trao đổi chất với tế bào -> Hỗn hợp dịch mô – máu -> tĩnh mạch -> Tim.
B-
Tim -> Động mạch -> trao đổi chất với tế bào -> Hỗn hợp dịch mô – máu -> Khoang máu -> tĩnh mạch -> Tim.
C-
Tim -> Động mạch -> Hỗn hợp dịch mô – máu -> Khoang máu -> trao đổi chất với tế bào -> tĩnh mạch -> Tim.
D-
Tim -> Động mạch -> Khoang máu -> Hỗn hợp dịch mô – máu -> tĩnh mạch -> Tim.
5-
Mô tả không đúng về động mạch phôi.
A-
Mạch dẫn máu đi ra khỏi tim.
B-
Mạch vận chuyển máu giàu oxi
C-
Mạch hoạt động dư­ới dạng sóng mạch đập.
D-
Mạch có khả năng đàn hồi lớn nhất.
6-
Máu đi ra từ tâm thất trái của ng­ời.
A-
Rất giàu CO2
B-
Rất giàu O2
C-
Tham gia vào vòng tuần hoàn nhỏ.
D-
Đi nuôi nửa cơ thể bên trái.
7-
Máu đi ra từ tâm thất phải của thú.
A-
Là máu pha.
B-
Không tham gia vào vòng tuần hoàn hệ thống.
C-
Không dẫn máu đi trao đổi khí.
D-
Rất giàu O2.
8-
Trình tự các loài có máu đi nuôi cơ thể giảm dần sự pha trộn là:
A-
Cá chép -> ếch đồng -> thằn lằn -> dơi -> cú.
B-
Ếch đồng -> cá chép -> thằn lằn -> cú -> dơi.
C-
Ếch đồng -> thằn lằn -> cá chép -> cú -> dơi.
D-
Tất cả đều sai.
9-
Van tổ chim có tác dụng:
A-
Ngăn không cho máu chảy từ tâm thất lên tâm nhĩ.
B-
Ngăn không cho máu chảy từ tâm nhĩ xuống tâm thất.
C-
Chỉ cho máu chảy từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ.
D-
Chỉ cho máu chảy từ tâm thất vào động mạch.
10-
Khi tâm thất co.
A-
Van nhĩ thất và van bán nguyệt đều mở.
B-
Van nhĩ thất và van bán nguyệt đều đóng.
C-
Van nhĩ thất đóng còn van bán nguyệt mở.
D-
Van nhĩ thất mở còn van bán nguyệt đóng.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1107. Đăng: 19-07-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG