GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 143
Một người có trí thông minh cao thường ít bị bệnh tật nặng hơn và sống lâu hơn. Điều đó có thể là bởi vì họ có khả năng né tránh những chấn thương tốt hơn và chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn và mặt khác, họ thường có đời sống kinh tế khá giả hơn. Nó cũng giúp chống lại trầm cảm, tuyệt vọng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:51:55(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 12
B-
Số 15
C-
Số 17
D-
Số 19
E-
Số 33
2-
Hãy tìm chữ thay thế cho dấu (?):
A-
Chữ I
B-
Chữ K
C-
Chữ E
D-
Chữ L
3-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 13
B-
Số 17
C-
Số 18
D-
Số 11
E-
Số 10
4-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 121
B-
Số 119
C-
Số 120
D-
Số 123
E-
Số 135
5-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 5
B-
Số 7
C-
Số 11
D-
Số 8
6-
Mùa hè, cả nhà An đi du lịch, ở sân bay bố An gặp một người bạn thân. Bác xoa đầu hai anh em hỏi:
-Các cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
Bố An hóm hỉnh trả lời:
-Cháu An gấp 3 lần tuổi em trai, vợ tôi nhiều tuổi hơn cháu 3 lần, tôi thì gấp rưỡi tuổi vợ. Tuổi của ba người chúng tôi trừ cháu An thì cộng lại vừa bằng tuổi bà,và hôm nay là sinh nhật cụ.
Bạn có biết An và em An bao nhiêu tuổi không?
A-
An 18 tuổi và em trai An 6 tuổi
B-
An 15 tuổi và em trai An 5 tuổi
C-
An 12 tuổi và em trai An 4 tuổi
D-
An 9 tuổi và em trai An 3 tuổi
7-
Anh chàng chăn dê lùa dê đi ăn cỏ, có một người đi ngang qua hỏi thăm có tất cả bao nhiêu con dê thì anh chàng trả lời vòng vo như sau:
- Nếu nhân đôi số dê trong đàn, cộng thêm một nửa số dê vốn có của đàn, rồi cộng thêm một phần tư chỗ dê trong đàn, thêm cả một con anh đang dắt nữa là tròn một trăm.
Hỏi anh chàng có bao nhiêu con dê?
A-
36 con dê
B-
35 con dê
C-
40 con dê
D-
41 con dê
8-
Điền số vào dấu (?):
A-
Số 16,5
B-
Số 15,5
C-
Số 17
D-
Số 17,5
E-
Số 18,25
9-
Đội cảnh sát đặc nhiệm có khá nhiều chiến sĩ, họ phụ trách việc tuần tra khu vực nọ. Nhưng khi chia tổ thì người phụ trách bắt đầu thấy khó xoay sở. Nếu chia 3 người một tổ thì thừa ra 2 chiến sĩ, nếu chia 5 người một tổ thì thừa ra 3 chiến sĩ, nếu chia 7 người một tổ thì lại thừa ra 2 chiến sĩ.
Hỏi cả đội có tất cả bao nhiêu chiến sĩ?
A-
130 chiến sĩ
B-
134 chiến sĩ
C-
128 chiến sĩ
D-
122 chiến sĩ
10-
Bạn có thể từ bốn chữ cái A, B, C và D chọn ra một chữ cái thích hợp điền vào cột bên trái, sao cho các số và chữ cái trong cột đó tạo thành một quy luật thích hợp?
A-
Chữ A
B-
Chữ B
C-
Chữ C
D-
Chữ D
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 989. Đăng: 23-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG