GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 145
Một số cuốn sách gây tranh cãi của tác giả Dr. Richard Lynn, Professor Emeritus về tâm lý học tại Đại học Ulster, Bắc Ireland, và Dr. Tatu Vanhanen, Professor Emeritus về khoa học chính trị tại Đại học Tampere, Tampere, Phần Lan IQ and the Wealth of Nations (2002) (IQ và sự thịnh vượng của quốc gia) và IQ and Global Inequality (2006) cho rằng sự giàu có của một quốc gia một phần lớn có thể giải thích bằng cách nhìn vào chỉ số IQ trung bình của nước đó. Luận điểm trên đã và đang được ủng hộ nhưng cũng có nhiều chê bai. Thông tin đó đang được đặt câu hỏi để nghiên cứu thêm.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:13:12(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 235
B-
Số 342
C-
Số 532
D-
Số 340
2-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 4
B-
Số 12
C-
Số 5
D-
Số 10
E-
Số 7
3-
Mẹ 2 tuổi nhỏ hơn ba
Tuổi ba nhớ nhé đấy là 33
Ai ơi! Ai có biết chăng
Chia hai tuổi bà bằng tuổi mẹ đây
Tuổi bà ai biết ai hay
Bao nhiêu nhanh hãy đáp ngay, khó gì?
A-
56 tuổi
B-
64 tuổi
C-
62 tuổi
D-
66 tuổi
4-
Mẹ Tý có 600.000đồng đề chi tiêu. Bà dùng 3/5 trong số tiền này mua quần áo; 0,45 số còn lại mua đồ trang điểm và bỏ ra 130.000đồng mua một chiếc đồng hồ mới. Hỏi vào cuối ngày mẹ Tý còn bao nhiêu tiền?
A-
Mẹ Tý còn: 34.000 đồng
B-
Mẹ Tý còn: 21.000 đồng
C-
Mẹ Tý còn: 11.000 đồng
D-
Mẹ Tý còn: 9.000 đồng
E-
Mẹ Tý còn: 2.000 đồng
5-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 1
B-
Số 5
C-
Số 2
D-
Số 10
6-
Nếu nhiệt độ tăng 15% từ X0C lên 103,50C thì nhiệt đồng ban đầu là bao nhiêu 0C?
A-
1000C
B-
950C
C-
900C
D-
920C
7-
Giá thuê một xe tư nhân được chia đều cho tất cả các hành khách đả trả đủ một số tiền, số tiền này không đến 100.000 đồng/ 1 vé ngồi. Xe có chỗ ngồi cho 50 hành khách, tổng số tiền vé lên đến 1.887.000 đồng. Hỏi có bao nhiêu chỗ ngồi không được hành khách mua vé?
A-
20 chỗ ngồi
B-
17 chỗ ngồi
C-
13 chỗ ngồi
D-
12 chỗ ngồi
E-
9 chỗ ngồi
8-
Hãy tìm chữ thay thế cho dấu (?):
A-
Chữ E
B-
Chữ A
C-
Chữ S
D-
Chữ N
E-
Chữ Y
F-
Chữ I
9-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 12
B-
Số 5
C-
Số 23
D-
Số 7
10-
Hãy tìm số thích hợp thay thế lần lượt các dấu (?) trong dãy số sau:
A-
Số 441 và số 1332
B-
Số 440 và số 1635
C-
Số 423 và số 1035
D-
Số 444 và số 1335
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1166. Đăng: 23-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG