GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 31
Nước Đức tiếp giáp với các biển nào?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:24:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
CHLB Đức tiếp giáp với bao nhiêu nước ?
A-
8.
B-
9.
C-
10.
D-
11.
2-
Nước Đức tiếp giáp với các biển nào ?
A-
Măng-sơ, Ba-ren.
B-
Biển Bắc, Ban-tích.
C-
Ca-xpi, Ba-ren.
D-
Biển Bắc, Ca-xpi.
3-
CHLB Đức nằm trong khu vực khí hậu
A-
nhiệt đới.
B-
cận nhiệt.
C-
ôn đới.
D-
B và C đúng.
4-
Loại khoáng sản có trữ lượng đáng kể nhất của CHLB Đức là
A-
bôxit, than đá, quặng sắt.
B-
đồng, vàng, bôxit, chì.
C-
than đá, quặng sắt, dầu khí.
D-
than nâu, than đá, muối mỏ.
5-
Nước Đức gồm có mấy bang ?
A-
12.
B-
14.
C-
16.
D-
18.
6-
Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, xã hội của nước Đức ?
A-
Có mức sống cao.
B-
Tỉ suất sinh vào loại thấp nhất châu Âu.
C-
Dân số tăng chủ yếu do gia tăng tự nhiên.
D-
Khuyến khích việc lập gia đình, sinh nhiều con.
7-
Dân nhập cư vào nước Đức nhiều nhất là người
A-
I-ta-li-a, và Tây Ban Nha.
B-
Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì.
C-
Tây Ban Nha và Ba Lan.
D-
Thổ Nhĩ Kì và I-ta-li-a.
8-
Người nhập cư chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số của nước Đức ?
A-
10%.
B-
15%.
C-
20%.
D-
25%.
9-
Nền kinh tế-xã hội Đức đang biến đổi mạnh mẽ theo hướng chuyển từ
A-
nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.
B-
nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp.
C-
nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ.
D-
nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế tri thức.
10-
Năm 2004, tỉ trọng các khu vực kinh tế trong GDP của CHLB Đức là
A-
nông nghiệp 4%, công nghiệp và xây dựng 20%, dịch vụ 76%.
B-
nông nghiệp 2%, công nghiệp và xây dựng 24%, dịch vụ 74%.
C-
nông nghiệp 1%, công nghiệp và xây dựng 29%, dịch vụ 70%.
D-
nông nghiệp 3%, công nghiệp và xây dựng 26%, dịch vụ 71%.
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 823. Đăng: 26-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG