GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   


Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 29
Một trong những yếu tố quan trọng khiến khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là gì?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:09:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa thường có lượng mưa lớn vì:
A-
Gió mùa mùa Đông thường đem mưa đến .
B-
Gió mùa mùa hạ thổi từ biển vào thường xuyên đem mưa đến.
C-
Cả gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa Đông đều đem mưa lớn đến.
D-
Thường xuyên chịu ảnh hưởng của áp thấp.
2-
Một trong những yếu tố quan trọng khiến khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là:
A-
Gió mùa .
B-
Gió Mậu dịch.
C-
Gió đất, gió biển.
D-
Gió Tây ôn đới.
3-
Các khu vực nằm gần nơi có dòng biển nóng đi qua thường mưa nhiều vì:
A-
Không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước và nếu được gió thổi từ trong lục địa sẽ gây mưa.
B-
Không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa và gây mưa.
C-
Ven dòng sông nóng là các khu áp thấp.
D-
Ý b và c đúng.
4-
Những khu vực nằm ven dòng biển nóng có mưa nhiều tiêu biểu như:
A-
Tây Âu, Đông Braxin.
B-
Tây Nam Phi, Tây Nam Nam Mĩ.
C-
Tây Âu, Đông Nam Á .
D-
Đông Á, Đông Phi.
5-
Các hoang mạc hình thành chủ yếu do nguyên nhân nằm gần dòng biển lạnh là:
A-
Atacama, Namíp.
B-
Gôbi, Namíp.
C-
Atacama, Sahara.
D-
Namíp, Taclamacan.
6-
Độ cao địa hình ảnh hưởng đến lượng mưa thể hiện qua đặc điểm:
A-
Càng lên cao lượng mưa càng tăng.
B-
Trong một giới hạn độ cao nhất định, lượng mưa tăng theo độ cao địa hình.
C-
Càng lên cao lượng mưa càng giảm.
D-
Trên đỉnh núi thường mưa nhiều hơn so với sườn núi và chân núi.
7-
Phần lớn những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như Móng Cái, Huế… đều nằm ở khu vực:
A-
Khuất gió .
B-
Đón gió.
C-
Thường xuyên chịu ảnh hưởng của áp thấp.
D-
Chịu tác động của gió mùa.
8-
Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ thể hiện:
A-
Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
B-
Mưa nhiều ở ôn đới.
C-
Mưa ít ở cực.
D-
Tất cả các ý trên.
9-
Xích đạo là khu vực có mưa nhiều nhất trên Trái Đất chủ yếu do:
A-
Là khu áp thấp nhiệt lực, không khí liên tục bốc lên cao hình thành mây gây mưa.
B-
Tỉ lệ diện tích đại dương so với diện tích lục địa lớn.
C-
Là nơi thường xuyên chịu tác động của frông, có nhiều dòng biển nóng.
D-
Tất cả các ý trên.
10-
Theo các phân loại của Alixốp, số lượng các đới khí hậu trên Trái Đất là:
A-
5 đới.
B-
6 đới.
C-
7 đới.
D-
4 đới.
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1022. Đăng: 28-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG