GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Các loại hợp chất vô cơ     Kim loại   

Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 63
Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidrô?
Lấy một ít bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đủ rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch . Hiện tượng xảy ra là?
Có hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu, Ag có thể thu được Ag tinh khiết bằng cách sau?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:00:10(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH:
A-
Fe, Al
B-
Ag, Zn
C-
Al, Cu
D-
Al, Zn
2-
Đồng kim loại có thể phản ứng được với:
A-
Dung dịch HCl
B-
Dung dịch H2SO4 loãng
C-
H2SO4 đặc, nóng
D-
Dung dịch NaOH
3-
Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hidrô:
A-
K, Ca
B-
Zn, Ag
C-
Mg, Ag
D-
Cu, Ba
4-
Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:
A-
Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần.
B-
Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần.
C-
Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu.
D-
Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần
5-
Có hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu, Ag có thể thu được Ag tinh khiết bằng cách sau:
A-
Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch HCl.
B-
Hoà tan hỗn hợp vào HNO3 đặc nguội.
C-
Hoà tan hỗn hợp kim loại vào dung dịch AgNO3.
D-
Dùng nam châm tách Fe và Cu ra khỏi Ag .
6-
Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Kết luận nào sau đây là SAI :
A-
Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội Al, Fe.
B-
Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng,HCl: Cu, Ag
C-
Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH là Al
D-
Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Tất cả các kim loại trên.
7-
Lấy một ít bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đủ rồi nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch . Hiện tượng xảy ra là:
A-
Có khí bay ra và dung dịch có màu xanh lam.
B-
Không thấy hiện tượng gì.
C-
Ban đầu có khí thoát ra và dd có kết tủa trắng xanh rồi chuyển dần thành màu nâu đỏ.
D-
Có khí thoát ra và tạo kết tủa màu xanh đến khi kết thúc .
8-
Hiện tượng xảy ra khi đốt sắt trong bình khí clo là:
A-
Khói màu trắng sinh ra.
B-
Xuất hiện những tia sáng chói.
C-
Tạo chất bột trắng bám xung quanh thành bình.
D-
Có khói màu nâu đỏ tạo thành.
9-
Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:
A-
100%.
B-
80%.
C-
70%.
D-
60%.
10-
Hoà tan hoàn toàn 3,25g một kim loại X (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc. Vậy X là kim loại nào sau đây:
A-
Fe
B-
Mg
C-
Ca
D-
Zn
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1051. Đăng: 28-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG