GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân   


Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 38
Nguyên nhân hình thành qui luật địa đới trên Trái Đất là gì?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:46:39(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương là:
A-
Đáy thềm lục địa.
B-
Độ sâu khoảng 5000m.
C-
Độ sâu khoảng 8000m.
D-
Vực thẳm đại dương .
2-
Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là:
A-
Giới hạn dưới của lớp vỏ Trái Đất.
B-
Giới hạn dưới của lớp vỏ phong hoá .
C-
Giới hạn dưới của tầng trầm tích .
D-
Giới hạn dưới của tầng bazan .
3-
Nhận nào dưới đây chưa chính xác:
A-
Tất cả các thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngoại lực và nội lực .
B-
Trong tự nhiên, bất cứ lãnh thỗ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau.
C-
Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi khi tất cả các thành phần của nó có sự biển đổi .
D-
Một thành phần của lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi của tất cả các thành phần khác .
4-
Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí:
A-
Lượng cácbôníc trong khí quyển tăng lên theo nhiệt độ Trái Đất nóng lên .
B-
Những trận động đất lớn trên lục địa gây ra hiện tượng sóng thần .
C-
Rừng đầu nguồn bị mất làm cho chế độ nước sông trở nên thất thường .
D-
Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa .
5-
Qui luật địa đới là:
A-
Sự thay đổi của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ .
B-
Sự thay đổi có qui luật của các thành phần địa lí và các cảnh quan địa lí theo vĩ độ .
C-
Sự thay đổi có qui luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo kinh độ .
D-
Sự thay đổi của khí hậu theo vĩ độ .
6-
Nguyên nhân hình thành qui luật địa đới trên Trái Đất là:
A-
Sự thay đổi mùa trong năm .
B-
Sự thay đổi lượng bức xạ Mặt Trời trong năm.
C-
Sự thay đổi bức xạ Mặt Trời theo vĩ độ .
D-
Sự chênh lệch thời gian chiếu sáng trong năm theo vĩ độ.
7-
Hiện tượng nào dưới đây không biểu hiện cho qui luật địa đới:
A-
Sự phân bố các vành đai nhiệt trên Trái Đất.
B-
Gió mùa .
C-
Gió Mậu dịch.
D-
Gió Tây ôn đới.
8-
Số lượng các vành đai nhiệt từ Bắc cực đến Nam cực là:
A-
Năm vòng đai.
B-
Sáu vong đai .
C-
Bảy vòng đai .
D-
Bốn vòng đai .
9-
Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác:
A-
Trên Trái Đất có bảy vòng đai khí áp .
B-
Các vành đai khí áp trên Trái Đất đếu hình thành theo qui luật: nhiệt độ cao hình thành áp thấp, nhiệt độ thấp hình thành áp cao.
C-
Các vành đai khí áp là nơi xuất phát hoặc tiếp nhận các loại gió mang tính chất hành tinh .
D-
Gió xuất phát từ các áp cao còn các áp thấp luôn là nơi hút gió .
10-
Dân số thế giới đạt mức 6 tỉ người vào năm:
A-
1999.
B-
2000.
C-
2001.
D-
2002.
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1803. Đăng: 28-07-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG