GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   


Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 47
Sản phẩm nào sau đây của LB Nga chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Liên Xô vào cuối thập niên 80 của thế kỉ XX?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:05:25(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Sản phẩm nào sau đây của LB Nga chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Liên Xô vào cuối thập niên 80 của thế kỉ XX?
A-
Dầu mỏ, khí thiên nhiên.
B-
Điện.
C-
Gỗ, giấy và xenlulô.
D-
Lương thực.
2-
Ý nào sau đây không đúng với LB Nga sau khi Liên Xô tan rã (cuối năm 1991 trở đi)?
A-
Tốc độ tăng trưởng GDP âm.
B-
Sản lượng các ngành kinh tế giảm.
C-
Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
D-
Tình hình chính trị, xã hội ổn định.
3-
Ý nào sau đây không thuộc chiến lược kinh tế mới từ năm 2000 của LB Nga?
A-
Đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng.
B-
Tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường.
C-
Đẩy mạnh khai thác các vùng đất còn hoang hóa.
D-
Mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á.
4-
Ý nào sau đây không đúng với thành tựu đạt được sau năm 2000 của LB Nga?
A-
Sản lượng các ngành kinh tế tăng.
B-
Dự trữ ngoại tệ đứng thứ tám thế giới (2005).
C-
Đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời Xô Viết.
D-
Giá trị xuất siêu ngày càng tăng.
5-
Ngành xương sống của nền kinh tế LB Nga là
A-
nông nghiệp.
B-
công nghiệp.
C-
dịch vụ.
D-
khai thác dầu khí.
6-
Các ngành công nghiệp truyền thống nổi tiếng của LB Nga là
A-
năng lượng, chế tạo máy.
B-
luyện kim, khai thác vàng và kim cương.
C-
khai thác gỗ và sản xuất giấy, bột xen-lu-lô.
D-
Tất cả các ý trên.
7-
Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là ngành mũi nhọn của nền kinh tế, hằng năm mang lại nguồn tài chính lớn cho LB Nga?
A-
khai thác dầu khí.
B-
khai thác năng lượng.
C-
khai thác chế tạo máy.
D-
khai thác luyện kim.
8-
Năm 2006, LB Nga đứng đầu thế giới về sản lượng
A-
khai thác vàng và kim cương.
B-
khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên.
C-
điện, thép, than.
D-
ô tô các loại, điện tử, viễn thông.
9-
Hiện nay, LB Nga tập trung phát triển các ngành công nghiệp nào?
A-
hóa chất, chế biến gỗ, sản xuất giấy.
B-
dầu khí, chế tạo máy bay, sản xuất ô tô.
C-
điện tử - tin học, hàng không.
D-
Tất cả các ý trên.
10-
Ngành công nghiệp thế mạnh hiện nay của LB Nga hiện nay là
A-
điện tử - tin học.
B-
dầu khí.
C-
chế tạo máy bay, sản xuất ô tô.
D-
quốc phòng.
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 996. Đăng: 01-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG