GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2   
 Đề Thi   

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 08
Một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4 m, biết nếu tăng chiều rộng thêm 8,5 m và giảm chiều dài đi 4,2 m thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 13:34:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4 m, biết nếu tăng chiều rộng thêm 8,5 m và giảm chiều dài đi 4,2 m thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho?
A-
Diện tích hình chữ nhật đã cho là 577m2.
B-
Diện tích hình chữ nhật đã cho là 577,2m2.
C-
Diện tích hình chữ nhật đã cho là 570,2m2.
D-
Diện tích hình chữ nhật đã cho là 507,2m2.
2-
Tìm phân số có dạng thỏa mãn điều kiện .
A-
Phân số đó là .
B-
Phân số đó là .
C-
Phân số đó là .
D-
Phân số đó là .
3-
Lúc 7 giờ một người đi từ A đến B với vận tốc 40km/ giờ, đến 7 giờ 30 phút một người khác đi từ A cùng đường đuổi theo với vận tốc 55km/ giờ. Hỏi đến mấy giờ thì người đó đuổi kịp ?
A-
Đến 8 giờ 30 phút thì người đó đuổi kịp
B-
Đến 8 giờ 40 phút thì người đó đuổi kịp
C-
Đến 8 giờ 45 phút thì người đó đuổi kịp
D-
Đến 8 giờ 50 phút thì người đó đuổi kịp.
4-
Tìm 2 số biết hiệu của 2 số đó là 114,9 , tỉ số của 2 số là .
A-
Số bé là : 191,5. Số lớn là : 306,4
B-
Số bé là : 89,3. Số lớn là : 304,2
C-
Số bé là : 112. Số lớn là : 226,9
D-
Số bé là : 157,7. Số lớn là : 272,6
5-
Một người trong 45 phút thì đi được 33,75 km. Hỏi nếu đi với vận tốc đó thì trong 2 giờ 15 phút thì đi được bao nhiêu km ?
A-
100 km
B-
112,3 km
C-
101,25 km
D-
95,30 km
6-
Tổng của hai số bằng 335,7; nếu tăng số thứ nhất gấp 3 lần, số thứ hai lên 5 lần thì được hai số mới có tổng bằng 1403,5. Tìm hai số đó.
A-
Số thứ nhất là : 102,7. Số thứ hai là : 233
B-
Số thứ nhất là : 137,5. Số thứ hai là : 198,2
C-
Số thứ nhất là : 92,1. Số thứ hai là : 243,6
D-
Số thứ nhất là : 87,3. Số thứ hai là : 248,4
7-
Trong một hội nghị có 45 người, tất cả mọi người bắt tay nhau mỗi người một lần . Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay?
A-
Có 909 cái bắt tay.
B-
Có 900 cái bắt tay.
C-
Có 999 cái bắt tay.
D-
Có 990 cái bắt tay.
8-
Lúc 7 giờ một người đi từ A về B với vận tốc 40 km/ giờ , đến 7 giờ 45 phút Một người khác đi từ B về A , đến 9 giờ 2 người gặp nhau. Hỏi người đi từ B đi với vận tốc bao nhiêu?
A-
Vận tốc của người đi từ B là : 50 km/giờ.
B-
Vận tốc của người đi từ B là : 45 km/giờ.
C-
Vận tốc của người đi từ B là : 40 km/giờ.
D-
Vận tốc của người đi từ B là : 35 km/giờ.
9-
Khi nhân một số với 9,05 một học sinh đã sơ ý quên viết chữ số 0 của số 9,05 nên tích đã tăng thêm 5,76 đơn vị so với tích đúng. Em hãy tìm tích đúng.
A-
Tích đúng là 125,7.
B-
Tích đúng là 115,84.
C-
Tích đúng là 103,14.
D-
Tích đúng là 99,28.
10-
Một hình chữ nhật có diện tích bằng 437,4 cm2 . Biết chiều rộng bằng chiều dài. Hãy tìm số đo chiều rộng , số đo chiều dài của hình chữ nhật.
A-
Số đo chiều rộng là : 14,59 cm. Số đo chiều dài là : 30 cm.
B-
Số đo chiều rộng là : 9,72 cm. Số đo chiều dài là : 45 cm.
C-
Số đo chiều rộng là : 17,496 cm. Số đo chiều dài là : 25 cm.
D-
Số đo chiều rộng là : 16,2 cm. Số đo chiều dài là : 27 cm.
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1583. Đăng: 03-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG