GMT: Chủ Nhật, ngày 26  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >> Lớp 7 >> Toán

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   
 Đại số     Hình Học   

Hàm Số và Đồ Thị - Bài 03
Một đội sản xuất dự định hoàn thành công việc trong một thời gian. Sau khi làm được một nửa công việc thì đội đã tăng năng suất lao động 20% so với trước nên đã hoàn thành công việc sớm hơn một ngày. Thời gian đội sản xuất hoành thành công việc là bao nhiêu?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:05:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một đội sản xuất dự định hoàn thành công việc trong một thời gian. Sau khi làm được một nửa công việc thì đội đã tăng năng suất lao động 20% so với trước nên đã hoàn thành công việc sớm hơn một ngày. Thời gian đội sản xuất hoành thành công việc là:
A-
10 ngày
B-
11 ngày
C-
9 ngày
D-
12 ngày
2-
Để làm một công việc trong 12 giờ cần 45 công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm 15 người thì thời gian để hoàn thành công việc giảm mấy giờ?
A-
2
B-
2,5
C-
3
D-
4
3-
Hai xe máy cùng đi từ A đến B. Vận tốc xe I là 45km/h, vận tốc xe II là 40 km/h. Thời gian xe I đi ít hơn xe II là 30 phút. Quãng đường AB dài bao nhiêu?
A-
160km
B-
200km
C-
190km
D-
180km
4-
Ba tổ sản xuất đều được giao một công việc như nhau. Thời gian làm việc của các tổ tương ứng là 5 giờ, 6 giờ và 8 giờ. Biết năng suất làm việc của mọi người như nhau và cả ba tổ có 59 người. Số người của cả ba tổ tương ứng là:
A-
24; 28 ;16
B-
26; 18; 15
C-
25; 18; 16
D-
24; 20; 15
5-
Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là:
A-
24
B-
21
C-
32
D-
48
6-
Cho hình chữ nhật có diện tích 180 m2. Nếu một cạnh của hình chữ nhật dài 20 mét thì cạnh kia dài bao nhiêu mét?
A-
9
B-
20
C-
6
D-
90
7-
12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày. Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người? (với năng suất may như nhau)
A-
4
B-
2
C-
3
D-
5
8-
Với số tiền để mua 38 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết giá vải loại II chỉ bằng 95% giá vải loại I?
A-
39
B-
40
C-
41
D-
42
9-
12 người làm xong công việc trong 10 giờ. Hỏi thêm ba người nữa thì công việc làm xong trong mấy giờ? (với năng suất lao động như nhau)
A-
7
B-
7,5
C-
8
D-
8,2
10-
Hàm số y = f(x) cho bởi công thức . Số f(3) bằng:
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 850. Đăng: 04-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG