GMT: Chủ Nhật, ngày 29  tháng 3, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 150
Một số những nhà nghiên cứu khác đặt một câu hỏi liệu IQ có là nguyên nhân của sự giàu có và sự không đồng đều về kinh tế trong một quốc gia hay không? Câu trả lời là dưới một phần sáu thu nhập bị ảnh hưởng bởi trí thông minh.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:23:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hãy dùng logic của hình bên trái để hoàn tất hình bên phải?:
A-
Số 23
B-
Số 19
C-
Số 13
D-
Số 10
2-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 26
B-
Số 16
C-
Số 6
3-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 8
B-
Số 11
C-
Số 14
D-
Số 15
E-
Số 21
4-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 123
B-
Số 145
C-
Số 132
D-
Số 134
E-
Số 152
5-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 3,333
B-
Số 4,444
C-
Số 5,667
D-
Số 3,667
6-
Hãy tìm chữ cái thay thế cho dấu (?):
A-
Chữ Q
B-
Chữ L
C-
Chữ K
7-
Cho hình sau, hãy đặt các số vào các hình vuông, hình tròn, hình tam giác sao cho các cán cân hoàn toàn được cân bằng.

Hãy tìm ra hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình A, B và C?
A-
Tam giác (4), vuông (6), tròn (2) và hình A.
B-
Tam giác (9), vuông (1), tròn (9) và hình B.
C-
Tam giác (9), vuông (5), tròn (2) và hình C.
D-
Tam giác (11), vuông (3), tròn (5) và hình C.
8-
Hình nào sẽ khớp với lỗ này – A, B, C hay D? Các hình có thể xoay, nhưng không được lật mặt.
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
9-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 34
B-
Số 45
C-
Số 49
D-
Số 56
E-
Số 65
10-
Hãy tìm số thay thế cho dấu (?):
A-
Số 60
B-
Số 70
C-
Số 80
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1477. Đăng: 05-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG