GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 154
Ban đầu IQ được tính là thương số giữa tuổi trí tuệ và tuổi thực tế nhân với 100, tuy nhiên cách tích này nhanh chóng bộc lộ những khuyết điểm nên được phát triển thành các cách tính phổ biến theo độ lệch chuẩn 15, 16, 24.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:56:32(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các hình sau, hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
2-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 34
B-
Số 47
C-
Số 54
3-
Mũi tên tiếp theo sẽ chỉ vào hình chứa chữ nào: L, O hay P?
A-
L
B-
O
C-
P
4-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):
A-
Chữ S
B-
Chữ Q
C-
Chữ A
D-
Chữ V
E-
Chữ I
5-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 15
B-
Số 14
C-
Số 13
D-
Số 12
E-
Số 11
6-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 7
B-
Số 2
C-
Số 6
D-
Số 43
7-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 12
B-
Số 23
C-
Số 48
D-
Số 56
8-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 16
B-
Số 17
C-
Số 26
D-
Số 27
9-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 3
B-
Số 6
C-
Số 9
D-
Số 12
10-
Hình nào lẻ cặp?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
I-
Hình I
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 916. Đăng: 05-08-2012.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG