GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 156
Trong thế kỉ 20, chỉ số IQ trung bình của con người tăng lên một cách rất chậm: đó được gọi là hiệu ứng Flynn. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn những sự thay đổi đó thể hiện chính xác sự thông minh dần thêm của con người. Trung bình chỉ số IQ trong một đời người hầu như không tăng hay giảm. Tuy nhiên vẫn có một ít người trải qua những sự thay đổi rất lớn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:43:04(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong 9 hình sau, hãy tìm ra 3 hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:
A-
Hình 1, hình 6 và hình 8
B-
Hình 3, hình 5 và hình 9
C-
Hình 4, hình 6 và hình 9
D-
Hình 1, hình 2 và hình 5
E-
Hình 3, hình 4 và hình 7
F-
Hình 1, hình 5 và hình 6
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 34
B-
Số 45
C-
Số 57
D-
Số 64
3-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 3
B-
Số 5
C-
Số 7
D-
Số 9
E-
Số 1
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 25
B-
Số 30
C-
Số 35
D-
Số 40
5-
Số nào sẽ xuất hiện tiếp trong dãy này?:
A-
Số 379
B-
Số 575
C-
Số 737
6-
Cho hình sau, hãy đặt các số vào các hình vuông, hình tròn, hình tam giác sao cho các cán cân hoàn toàn được cân bằng.

Hãy tìm ra hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình A, B và C?

A-
Tam giác (5), vuông (6), tròn (4) và hình A
B-
Tam giác (5), vuông (6), tròn (4) và hình B
C-
Tam giác (5), vuông (6), tròn (4) và hình C
7-
Hãy dùng logic của hình bên trái để hoàn tất hình bên phải:
A-
Số 36
B-
Số 38
C-
Số 42
D-
Số 46
8-
Trong dãy hình sau, hình vuông hay hình tam giác sẽ thay thế dấu chấm hỏi?:
A-
Hình tam giác
B-
Hình vuông
9-
Hãy tìm ô nào lẻ bộ?:
A-
Ô A
B-
Ô B
C-
Ô C
D-
Ô D
E-
Ô E
10-
Nếu một số trừ đi một số khác, thì đáp số là 4. Nếu một số bình phương rồi trừ đi bình phương của một số khác, thì đáp số là 48. Bạn hãy tìm ra hai số đó?
A-
Số 6 và số 2
B-
Số 7 và số 3
C-
Số 8 và số 4
D-
Số 9 và số 5
[ Đặng Vân Oanh -ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 894. Đăng: 05-08-2012.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG